مدرسه آلیانس یزد
 

مدرسه آلیانس یزد

 

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 
   
 

 

1

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

2

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

3

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

4

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

5

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

6

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

7

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

8

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

9

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

10

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

11

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

12

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

13

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

14

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

15

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

16

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

17

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

18

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

19

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

20

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

21

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

22

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

23

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

24

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

25

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

26

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

27

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

28

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

29

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

30

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

31

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

32

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

33

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

34

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

35

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

36

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

37

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

38

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

39

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

40

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

41

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

42

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

43

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

44

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

45

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

46

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

47

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

48

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

49

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 
   
 

 

50

مدرسه آلیانس (اتحاد) یزد تابستان 2014

 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
تصاویر Visions
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار

اساتید فرهنگی:
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان

گوناگون:
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.