مصاحبه

مصاحبه

نام و نام خانوادگی : آقا جان شادی

نوع اثر: صحبت محاوره ای   لهجه: تهرانی   زمان: سپتامبر 2006    مکان: تهران

توضیحات: برگرفته از آرشیو فرشاد فرزان

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: آقا جان شادی
صحبت محاوره ای
لیست همه صحبت محاوره ای ها
تهرانی
لیست همه لهجه های تهرانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید