تولدوت

 

ششمین هفطارا
ملاخی 1/1-2/8
اگر روش حودش روز یکشنبه باشد،
هفطارای ماحارحودش، شموئل اول 20/18-20/42 خوانده می شود
ملاخی ، آخرین ناوی از پیامبران ایسرائل بود که حدود سالهای 3465-3468 عبری و دوران بازگشت قوم ایسرائل از گالوت بابل به کشور ایسرائل آشکار شد و تا سال 3480 عبری به ارشاد ایشان پرداخت . آگاهی بسیاری از زندگانی وی در دست نیست، جز آنچه در متن نبوتهایش آمده است.
از دید مفسران اسرائیل (تلمود: مغیلا 15 الف – ترگوم یوناتان)، ملاخی (به معنی فرستاده من)، عزرا هسوفر یا عزرای کاتب بود که پس از نبوتهای آسمانی اش، تورا و اصول آیین ایسرائل را آموزش می داد و ملت بی سر و سامان و گمراه آن زمان را ره می نمود.
نبوتهای ملاخی، بیشتر بر دو پایه استوار است : نخست، وی پیام آور انتقاد و ناخشنودی از کهنیم آن زمان بود که مسئولیت مهم کهانت و رهبری ملت ایسرائل را فراموش کرده و نادیده می گرفتند . پیام دیگر وی انزجار و بیزاری شدید خد-اوند از ازدواجها و پیوندهای آمیخته ایسرائل با کافران بود.
ملاخی همچنین ظهور الیاهو هناوی را در دوران پیش از ظهور ماشیح (منجی ایسرائل) پیش بینی کرد.
همانندی این هفطارا با پاراشای تولدوت ، در عشق خد-اوندی به یعقوب و تنفر از عساو است که در آیه های دوم و سوم هفطارا آمده است و مشابه زندگی آنها در همین پاراشا است.
*تفسیر درون هلال ها از منابع موجود گرفته شده و برای تفهیم آیه ها به متن ترجمه افزوده شده اند.


ملاخی – فصل نخست
1-این نبوتی است از کلام خد-اوند خطاب به ملت ایسرائل که ملاخی می گوید.
2- خد-اوند می فرماید : "ای ملت ایسرائل شما را پیوسته دوست داشته ام ، اما شما میگویید:
ما ملت ایسرائل را چگونه دوست داشته ای؟ آیا این عساو نبود که برادر یعقوب بود؟"
خد-اوند می فرماید: "با این حال من- ذات یکتا، یعقوب را دوست می داشتم"
3-"اما از عساو برای پلیدی هایش بیزار بودم. کوهستانش را (جایگاه فرزندان عساو)ویران کرده، میراث وی را به شغالهای صحرا سپردم." (خد-اوند به گفتار ناوی می فرماید که میراث عساو را نابود خواهد کرد.)
4- اگر ادوم (بازماندگان نسل عساو) می گویند: "با اینکه خرد و تکه تکه شده ایم، سرانجام، برگشته، ویرانی هایمان را باز می¬سازیم." (از ملتی واحد در روم باستان، اقوامی پراکنده در جهان شده ایم)
خد-اوند آفریده های جهان چنین می فرماید : "ایشان- نسل عساو، حکومتهای برتری جو و ستمگرشان را باز می سازند، اما من – خد-اوند ، آنها را ویران خواهم کرد و نسل عساو هم پلیدترین و شریرترین قومی که خد-اوند تا ابد بر آنان خشم می ورزد ، شناخته خواهند شد."
5- ای قوم ایسرائل چون چشمان شما این را بنگرد، چنین خواهد گفت:
"ذات خد-اوند در بیرون از مرزهای ایسرائل نیز عظیم است."
6- (خد-اوند به زبان ملاخی ناوی به کهنیم یا رهبران مذهبی ملت ایسرائل می فرماید:)
"پسر ، پدرش را گرامی می دارد و خادم نیز آقایش را ارج می نهد. پس اگر من حد-ای ایسرائل ، پدر ایشان هستم، کجاست آن احترام من؟ و اگر من آقای ایسرائل به شما می آیم ، پس کجاست آن ترس و فرمانبرداری از من؟" خد-اوند آفریده های جهان به شما می گوید : "ای کهنیم که نام مقدس مرا با بی اعتنایی به رهبری مذهبی تان خوار می سازید و به ذات من می گویید چگونه نام تو حد-ای ایسرائل را کوچک شمرده ایم؟"
7- (من می گویم): "با تقدیم نان آلوده و ناپاک که شما را از تقدیمش بازداشته ام، بر مذبح من به من بی توجهی و ناسپاسی کرده اید و شما می گویید "چگونه ما کهنیم ، ذات تو را آلوده ایم؟" و می گویید: شولحان (خوان مقدس) خد-اوند را می توان خوار نمود."
8- خد-اوند آفریده های جهان می فرماید:"آیا هنگامی که شما حیوانات نابینا و ناسزاوار را بر مذبح من قربانی میکنید ننگ نیست؟ و هنگامی که حیوان لنگ و بیمار پیشکش من می کنید ، ناپسند نیست؟ آیا اگر اینها را ارمغان فرمانروای شهرتان کنید ، او از هدیه شما خرسند شده، شما را خواهد پذیرفت ؟"
9- خد-اوند آفریده های جهان می فرماید:
"و اینک به حد-ا التماس و درخواست می کنید که ذات او برای ملت ایسرائل ، بخشنده و مهربان باشد، اما زمانی که چنین هدایا را پیشکش او میکنید، عبادت یا درخواست کدام یک از شما را خواهد پذیرفت؟"
10- خد-اوند آفریده های جهان می فرماید: "آه که اگر تنها یک نفر میان شما کاهنان و رهبران ایسرائل می بود که درهای قربانگاه مرا می بست تا دیگر شما نتوانید آتش بیهوده بر مذبح من بیفروزید، زیرا دیگر از شما خشنود نیستم و هیچ ارمغانی از دست شما نخواهم پذیرفت."
11-خد-اوند آفریده های جهان می فرماید:"زیرا از طلوع آفتاب تا غروب آن (از مشرق تا مغرب یا همه زمین)، نام من در میان مردمان جهان به بزرگی خوانده می شود و در همه عالم، هدایا و قربانی ها را پیشکشی ویژه و به نام من "حد-ا" می نمایند. بدین گونه نام من در میان ملتهای دیگر نیز بزرگ است."(بت پرستان با اینکه ذات مرا نمی شناسند، هدایا و قربانی هایشان را به حد-ایشان که نام من است می نمایند. چنین است که نام من را آنها نیز مقدس ساخته، عظمت می دهند.)
12- "اما شما کاهنان و رهبران آیین ایسرائل ، آن را خوار می شمرید ؛ چنانکه می گویید:
حال که شولحان (خوان مقدس طلایی) و ثمره اش- نان و هدیه روی آن ناپاک شده، پس آن هدیه مقدس در خور خوار شدن است."
13- "شما همچنین می گویید: اکنون تقدیم این هدایا و قربانی ها که عبادت خد-اوند است چه کار توانفرسا و خسته کننده ای است، و همچنین فرمانهای خد-اوند را خوار می سازید."
خد-اوند آفریده های جهان می فرماید :"شما حیواناتی را که دستبرد زده اید، لنگ و بیمار هستند ، برای تقدیم به ذات من می آورید، اما باید من این را از دست شما بپذیرم؟"
14- خد-اوند می فرماید:"اما نفرین و لعنت بر فریبکار و ریاکاری که در کله اش حیوان نر و سالم دارد ، ولی در ادای نذرش حیوانی ناسالم به پیشگاه خد-اوند قربانی و اهدا می کند."
خالق جهان می گوید:"زیرا من پادشاهی عظیم هستم و نام من در میان ملتهای جهان سهمگین است."
فصل دو
1- و هم اکنون کهنیم، این فرمان خطاب به شماست.
2- خد-اوند آفریده های جهان می فرماید:
"اگر شما فرمانهای مرا گوش گیرید ، و از تصمیم قلب نخواهید که نام مرا جلال و افتخار بخشید ، من هم بر شما نفرین داده و برکتهای شما را لعنت خواهم کرد، زیرا شما خواسته مرا در قلبتان جای نمی دهید."
(شما کهنیم که حاملان برکت من بر قوم ایسرائل هستید، با بی اعتنایی به فرایضم ، حاملان لعنت خواهید بود.)
3- "اینک بنگرید که من خد-اوند، روییده ها و کشته های زمین را برای گناه شما بریده، سِرگین و ناپاکی بر چهره شما خواهم پاشید، تا شما را با آنها گردآورند."
(شما را شرمسار خواهم کرد تا دریابید گناهتان است که شما را به این روز کشانده است)
4- آفریدگار جهان می فرماید: "آن هنگام شما در می یابید که من خد-اوند ، این فرمان را به شما فرستادم تا پیمانم را (با بزرگ خاندان لوی و نیز خانواد پدری شما کهنیم) استوار نگاه دارم."
5- "پیمان من با لوی، پیمان زندگی و رستگاری بود . اینها را برای ترسش از حد-ا به او دادم، زیرا از ذات من می ترسید و در برابر نام من برخود می لرزید."(اشاره به عهد زندگی و سلامتی با پینحاس)
6- "تورای حقیقی و شریعت واقعی در دهانش بود و هیچ گناه و سخن نادرستی بر لبهایش نبود."(اشاره به اهرون هکهن، العازار و پینحاس کهن است)
7- "با دانش و عدالتی استوار در راه من گام بر میداشت و گروه بسیاری را از گناه باز می داشت."
8- "لبهای کهن باید نگاهدار معرفت و دانایی شریعت ایسرائل بوده و دیگر افراد قوم ایسرائل ، دانش تورا و فرمانهای الهی را از دهان وی بجویند، زیرا او پیام آور و فرستاده آفریدگار جهان است."

• Back • Up • Next •
haftara_link
   

 

فهرست کتاب هفطارا:

 مجموعه های اصلی سایت 7DORIM

هفطاراهای شباتها:
برشیت
نوح
لخ لخا
ویرا
حی سارا
تولدوت
ویصه
وییشلخ
ویشو
میقص
وییگش
ویحی
شِموت
وائرا
بو
بشَلح
ییترو
میشپاطیم
تِروما
تِصَوه
کی تیسا
وَیَقهل
بقوده
وَییقرا
صَو
شمینی
تَزریَع
مِصوراع
اَحَره موت
قِدوشیم
اِمور
بهَرسینای
بحوقوتَی
بَمیدبار
ناسو
بِهَعَلوتخا
شِلَخ لِخا
قورَح
حوقَت
بالاق
پینحاس
مَطوت
مَسعِی
دِواریم
وائِتحَنَن
عِقِو
رِئه
شوفطیم
کی تِصِه
کی تاوو
نیصاویم
وَیِلِخ
هَئَزینو
وِزوت هَبِراخا

عناوین اصلی کتاب گنچینه هفطارا:
هفطارا و فلسفه آن
گزیده ای از قوانین خواندن هفطارا
هفطاراهای شبات
هفطاراهای موعدیم
هفطاراهای ایام ویژه

هفطاراهای موعدیم
:
روز دوم پِسَح
روز هفتم پِسَح
روز هشتم پِسَح
شَبات میان پِسَح
روز اول شاووعوت
دوم شاووعوت
روز اول روش هَشانا
روز دوم روش هَشانا
صبح روز کیپور
مینحا یا عصر کیپور
روز اول سوکوت
روز دوم سوکوت
شَبات میان سوکوت
سیمحا تورا

هفطاراهای ایام ویژه:
صبح نهم آو
عصر نهم آو
شبات و روش حودِش
شَبات، آدینه روش حودِش
شَبات اول حنوکا
شَبات دوم حَنوکا
شَبات زاخور
شَبات پارا
شَبات هَحودِش
شَبات گادول، بزرگ
شَبات شووا

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

صفحه اول     صفحه مرجع  

 


در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید