پادیاوند
 

پادیاوند

 

 
  پادیاوند به کوشش آمنون نتصر  
 

 

نام کتاب : پادیاوند
نام مؤلف : پروفسور امنون نتصر
ناشر : بنیاد جامعه دانشوران-مزدا-لس آنجلس
سال انتشار :
جلد اول : مه 1996-367 صفحه
جلد دوم : مه 1997-389 صفحه
جلد سوم : سپتامبر 1999-404 صفحه
موضوع: تاریخی - تحقیقی

پادیاوند"پژوهشنامه یهود ایران" یک نشریه علمی و پژوهشی است .
پادیاوند برگیست برای مطالعه و پژوهش در تاریخ و فرهنگ یهودیان ایرانی و آگاهی از میراث غنی یـهودیت. درونمایه این پژوهشنامه منحصر به محدوده جـغرافیایی کنونی کشور ایران نیست بلکه شامل تمام سرزمینهاییست که در آنها یـهودیان سالیان درازی سکونت داشته اند و یا دارند و به یکی از زبانهای ایرانی سخن می گفته اند و یا می گویند .
یهودیان ایران بعنوان باستانی ترین اقلیت مذهبی این سرزمین که در طول بیست و هفت قرن حامل و حافظ فرهنگ اصیل ایران مانده اند، فرهنگی غنـی که آمیزه ای از دو فرهنگ ایران و یهود است را در نهاد خود نهفته دارند .
این گنجینه پربار درسالهای اخیر در معرض فراموشی و نابودی قرار گرفته است. تحقیق در روشن ساختن زوایای تاریک تاریخ و فرهنگ این جامعه باستانی از اهداف پادیاوند است .
پادیاند با ضبط ، ثبت و تحقیق در گنجینه های یـهود ایـران می کوشد تا این جـامعه باستانی ، هویت فرهنگی خود را ، که مهره اصلی پیوند میان دو ملت ایران و یهود بوده و راز بقا و سربلندی جامعه ماست ، از دست ندهد .
پادیاوند"پژوهشنامه یهود ایران" شامل مقالات تحقیقی از محققان و اساتید معتبر درباره تاریخ ، هنر ، ادبیات ، فولکلور ، مذهب ، فلسفه ، خاطرات مستند ، زبان شناسی ، موقعیت جغرافیایی ، جامعه شناسی و شرح حال مشاهیر ایرانیان یـهودی می باشد که بدو زبان فارسی و انگلیسی در هر مجلد و در سه جلد به سردبیری پروفسور امنون نتصر تهیه و با سرمایه و همت بنیاد جامعه دانشوران بچاپ رسیده است .
نشریه علمی و پژوهشی پادیاوند، اثریست مستقل که هیچگونه وابستگی سیاسی و ایدولوژی به هیچ گروه ، دسته و یا کشوری ندارد . با اصلاحات ، اضافات و الحاقات مجاز، زیرنویسها و توضیحات و همچنین گنجاندن مقالات دست اول و اسناد تاریخی و مطالب آرشیوی ، می کوشد منبعی قابل دسترس و مفید باشد تا پژوهندگان در رشته های مختلف علمی مانند تاریخ ، ادبیات ، هنر و فولکلور ، موسیقی ، زبان شناسی ، جامعه شناسی و .... بتوانند از آن بهره مند شوند .

نقدی بر کتای پادیاوند ، توسط انجمن کلیمیان تهران – هارون یشایائی:
«پادیاوند» نه یک کتاب است و نه به معنی معمول، یک نشریه یا گاهنامه، بلکه می توان گفت«پادیاوند» تلاشی پیگیر و قابل ستایش برای نوشتن تاریخ طولانی زندگی یهودیان ایرانی است ، دست اندکاران این مجموعه مخصوصاً دکتر «امنون نتصر» با عشق و علاقه ای تحسین برانگیز سعی می کنند با استفاده از منابع فارسی یا سایر منابع جهانی تصویر روشنی از گذشته زندگی یهودیان ایران ترسیم نمایند . در این مجموعه دو بحث بسیار مهم توسط دکتر «امنون نتصر» پیگیری می شود ، مطلب اول نگارش تحقیقی زیر عنوان «سیری در تاریخ یهود ایران» است که بخش اول آن به «تاریخ زندگی یهودیان در ایران از آغاز تا ظهور اسلام» می پردازد و این بحث در مجلدات دیگر «پادیاوند» ادامه پیدا می کند . «سیری در ادبیات یهود ایران» مطلب دیگری است از همین نویسنده که تحقیقی تازه ، جذاب و قابل توجه می باشد ، در همین تحقیق «ادبیات فارسیهود» معرفی می گردد و در واقع بحث تازه ای در پیشنه تاریخی زندگی یهودیان در ایران شکل می گیرد که برای علاقمندان فرهنگ و ادبیات فارسی قابل استفاده فراوان خواهد بود . در مجموعه «پادیاوند» مطالب متنوعی درباره زندگی یهودیان ایران در گذشته ، شخصیت های ایرانی کلیمی ، گویش های کلیمیان مناطق مختلف ایران ، اشعار فراوان از شاعران فارسی گوی یهودی و مطالب بسیار دیگر می توان یافت که راهنمای مفیدی برای محققان خواهد بود . نویسندگان «پادیاوند» در علل و انگیزه های انتشار این مجموعه مفید چنین نوشته اند : «..... درونمایه این پژوهشنامه منحصر به محدوده جغرافیایی کنونی کشور ایران نیست ، بلکه شامل تمام سرزمینهایی است که در آنها یهودیان سالیان درازی سکونت داشته اند و یا دارند و به یکی از زبانهای ایرانی سخن می گفته اند و یا می گویند . کردستان ایران که یهودیان آن به زبان آرامی-یهودی جدید سخن می گویند مشمول این محدوده جغرافیایی است . اگر ما اغلب از «یهودیان ایران» سخن می رانیم ، مقصود نهایی ما همان گسترده جغرافیایی است که دامنه آن از مرکز چین به مرزهای عراق کشیده و همه آسیای میانه و قسمت اعظم قفقاز را تا سرزمین های دو طرف خلیج فارس و بخشی از اماکن مجاور اقیانوس هند در بر می گیرد . بدیهی است در دو دهه اخیر این گسترده جغرافیایی وسعت بیشتری یافته و پراکندگی یهود ایران را در بسیاری از نقاط جهان خصوصاٌ آمریکا، شامل می گردد ..... پدیده ای ما را با ایران و ایرانی پیوند می دهد و آن پدیده ارتباط فرهنگی در مفهوم گسترده آن ، و داشتن تجربه های مشترک و ذهنیت های مشترک است . با وجود قرارگیری یهودیان ایرانی در صف اقلیت از لحاظ دینی ، اجتماعی ، سیاسی و حقوقی ، پدیده ها در مسیر طولانی تاریخ ، تصاویری ماندگار در فضای فکری آنان ایجاد نموده اند ، به طوری که جایگاه فرهنگی این مردمی که دو هزار و هفتصد سال است در ایران زندگی می کنند در صف مقدم اکثریت قرار گرفته است . چنین می نماید که یهودیان ایرانی آسان تر و سریع تر پاره ای اقلیت های مذهبی توانمندی یکپارچگی ملی و همپیوندی فاعلانه ساخت یک نظم اجتماعی را در وجود خود آماده دارند . «پادیاوند» پدید آمد تا این توانمندی و آمادگی را در فراز و نشیب های تاریخی نشان بدهد . «پادیاوند» در واقع سرود سده های گذشته جامعه یهود ایران و فرزند یک ضرورت تاریخی است که محتویاتش ، بدون بازی های لفظی و هنر نمایی های کلامی ، به فارسی زبانان ارایه می گردد ..... هدف نهایی ما این است که پس از مدتی ،«پادیاوند» به گنجینه ای آرشیو مانند مبدل گردد، به طوری که پژوهندگان آینده دشواری های پژوهشگران نسل فعلی را نداشته باشند و بتوانند به راحتی و با سرعت مطالب مورد توجه خود را از لابلای اوراق «پادیاوند» بیابند . هم اکنون سردبیر «پادیاوند» واقف است که این نشریه از این جهت، با وجود گذشت زمان نسبتاً کوتاه، تا اندازه ای به هدف خود رسیده است . پاره ای از محققین از جمله پژوهندگان ایرانی درون مرزی ، در پیشبرد کارهای تحقیقی خود از مطالب این نشریه بهره برده و می برند . این همکاری فکری «و صرفاً علمی و بیطرفانه» موجب خرسندی ماست ...» یادآوری این نکته لازم است که مواردی از بی توجهی علمی و حق نشناسی در آنچه مربوط به تاریخ زندگی یهودیان ایران در قرن اخیر و مخصوصاً بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران است در جای جای کتاب دیده می شود ، می توان این کمبودها را نادیده گرفت و نوشتن تاریخ زندگی یهودیان ایران را در سنوات اخیر به آیندگان واگذار کرد ولی این کمبودها به هیچ وجه از ارزش مجموعه «پادیاوند» چیزی کسر نمی کند ، برای دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت بیشتری می نماییم .

همچنین بخوانید در باره آمنون نتصر
همچنین بخوانید درباره هارون یشایایی

 

GENEALOGY شجره نامه
 

 رده بندی کتب منتشر  شده  :

کتب  ادبی

کتب تاریخی

کتب مذهبی

شکوفه های احساس
روزی که اسم خودم را دانستم
شاهین توراه
تورات منظوم
اشعار هادی نام دار
تند باد سرنوشت
اشک شمع
ترومپتی در وادی
از دنیایی که دیگر نیست
مرثیه ای برای زادگاهم
مینا
شکوه ایزدی
لیورا
عروج توبای تار زن

 

یهودیان کرد ایران
سیر و تحقیق در آئین موسایی3
خانه بدوشان کره خاک
برگزیدگان یهودی
سیر و تحقیق در آئین موسایی1
محاکمه آدلف آیشمن
سرگذشت ربی عقیوا
انطباق لحظه ها گاه شماری
فرزندان استر
همراه با فرهنگ
دفتر خاطرات راحل
خزرها
پادیاوند
تاریخ یهودیان مشهد
تاریخ معاصر-تاریخ یهودیان مشهد
تاریخ عصر جدید-تاریخ یهودیان مشهد
درد اهل ذمه
تحولات اجتماعی یهودیان ایران در قرن بیستم
دو قرن -تاریخ یهودیان مشهد
بربال خرد
خاطرات حاخام یدیدیا شوفط
ملت یهود
راهنمای جهانی آتشکده‌های زردشتیان
ستمگری انسانها به انسانها
واکنش آمريکا به هولوکاست
واکنش جهانیان به هولوکاست
پایان هولوکاست
 

شرح حال ایوب
رستگاری یعقوب
برگزیده ای از تورات
غزل غزل ها
سرود مخلوقات
گنجینه های هفطارا
ترجمه سیدور یشاریم
باز نویسی و تفسیر تورای فارسی
مجموعه توراه و هفطارا
آتش دائم (منتخبی از گفتارهای ربای لوباویچ
روش هشانا
هگادا شل پسح
مزامیر حضرت داوود
تناسخ
نوای افلاک

 

     

کتب علمی

کتب غیر فارسی

کتب احتماعی - فلسفی

اصول نقشه کشی و طراحي
خود آموز فتوشاپ
کتاب پیری
غلبه بر چاقی
بیماری های مفصلی
بهداشت پوست و مو
علاج آلرژی
تنظیم چربی خون
درمان های طبیعی
کبالا برای همه
 
 

Leaving Iran  

موهبت زن بودن
ایمان و مشیت ا-لهی
گنجینه هایی از یهودیت
دُر سخن
سخنان شنیدنی
بزندگان جایزه نوبل
شرحی بر دلالت الحائرین
شرحی بر دلالت الحائرین1
شرحی بر دلالت الحائرین3
شرحی بر دلالت الحائرین2

     

کتب هنری

کتب روانشناسی

کتب کودک و نوجوانان

   


زیر مجموعه های تاریخ و فرهنگ:
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

GENEALOGY شجره نامه
صفحه اول

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma


 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید

 

 

مجموعه کتب در حال گسترش می باشد.