کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
 

کتابخانه انجمن کلیمیان تهران

 

 
   
 

 

1

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
 

 

 

 
   
 

 

2

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
واژه «صاحب کتاب» اصطلاحی بود که پس از حمله اعراب به ایران، اولین بار برای تمایز یهودیان از مسلمانان و حتی از کافران مورد استفاده قرار گرفت . زیرا یهودیان بعنوان قوم یکتا پرست و صاحب کتاب آسمانی تورات، مردمانی متعقد و دین دار شناخته شده بودند و بجهت آنکه وجه مشترکاتی با دیگر ادیان توحیدی داشتند ، تا حدودی قابل احترام بودند . از این رو با گذشت زمان هرازگاهی همکاری های تجاری و ایجاد روابط نزدیک و دوستانه بین آنان برقرار می شد . به عبارتی واژه صاحب کتاب در خیلی مواقع نه تنها باعث معرفی یهودیان بود بلکه در خیلی مواقع باعث می شد طرف مقابل آنان هنگام معامله، رعایت حق و حقوق آنها را بیشتر در نظر بگیرد .

 

 

 
   
 

 

3

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

4

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

5

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
باید در نظر داشت در بین دیگر اقوام، در کمتر خانه یک یهودی (حتی محل کارش) می توان یافت که کتاب در آن نباشد . زیرا از دیرباز، داشتن کتاب و کتاب خواندن، از ویژگی های آنان بوده . با استناد به نوشتارهای تلمود یهودیان برای بجای آوردن باورهای مذهبی بویژه در روزهای شبات ملزم به قرائت فصلی از تورات بودند . طبق شواهد موجود حتی در مهاجرت های نا خواسته که به کرات توسطه یهودیان در طی تاریخ انجام گرفته، کتب مذهبی (طومار تورات، دستنوشته های تهیلیم، تلمود و کتوبا ) بخشی از اموال مهم آنان بشمار می رفته که بعنوان میراث اجدادی هنگام سفر همراه خود می بردند، بعبارتی همه دین های باستانی تعلقات شان بناهای آجری و سنگی بوده، یهودیان که به تبعید رفته بودند تنها کلمات را در قالب تورات شفاهی داشتند و هر جا که کوچ می کردند آن دستنوشته ها را با خود می بردند .

 

 

 
   
 

 

6

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

7

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
پس از شکل گیری کنیساها در شهرها و گسترش آن در محله های یهودی نشین ابتدا لازم بود، برای انجام دادن فرایض مذهبی بویژه در روزهای شبات یک الی دو سفر توراه در آن کنیسا قرار داده شود . اغلب مراجعه کنندگان کلاه و صیصیت (شال مخصوص) خودشان را بهمراه داشتند و تعدادی محدود دارای صیدور (کتاب دعا) بودند . پس از صنعت چاپ این فرصت فراهم شد تا تعداد بیشتری بتوانند شخصا برای خودشان صیدور و کتاب تورات را تهیه کنند . با گذشت زمان کتب دیگر مذهبی هم چاپ گردید. از آنجائیکه داشتن همه کتاب های مذهبی و تفاسیر علمای یهود برای یک نفر مقدور نبود، لذا کنیساها برای مراجعه کنندگان خود اقدام به تهیه و قرار دادن کتب لازمه نمودند. امروز کنیساها با داشتن مجموعه ای از کتابهای مذهبی بعنوان یک مرکز فرهنگی و مذهبی، همانند یک کتابخانه کوچک در خدمت جامعه یهودی هستند .

 

 

 
   
 

 

8

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

9

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

10

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
با توجه به اینکه معمولا تاسیس و گسترش مکانهای مذهبی و فرهنگی ادیان الهی در طول تاریخ در ایران بهویژه در زمان سلسله پهلوی اول و دوم (1357-1304 خورشیدی) به تدریج و در چندین مرحله به وقوع پیوسته است. تاسیس اولیه کتابخانه مربوط به دبستان و دبیرستان کوروش در سال 1337 خورشیدی به یادبود زنده یاد "مهرانگیز نوع پرست" (متولد کرمانشاه و دانشجوی ممتاز دانشکده داروسازی دانشگاه تهران) و به همت پدر و مادر داغدار آن مرحوم "منور" و "یعقوب نوع پرست" انجام شده است.

 

 

 

 
   
 

 

11

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

12

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

13

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

14

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
تاسیس کتابخانه مرکزی کلیمان ایران از آرزوهای طبقه تحصیل کرده جامعه و هدفی بزرگ بشمار می رفت . از این رو تحقق بخشیدن به آن، امری ضروری به نظر می رسید. از یکسو پیشرفت علم و دانش و اختراعات هر روز سرعت بیشتری بخود می گرفت و از سوی دیگر علاقمندان و جوانان یهودی برای تبادل اطلاعات علمی وهنری و مراجعه به مدارک دینی فرهنگ یهود فاقد یک مرکز فرهنگی بزرگ بودند . ضمن آنکه بسیاری از هموطنان غیر یهودی و دانشجویان اهل تحقیق و مطالعه برای دسترسی به منابع مربوط به دین و فرهنگ یهود اغلب به دبیرخانه انجمن کلیمیان مراجعه می نمودند، زیرا کتاب های مرجع و متون مستند فرهنگی در دسترس نبود . اگر چه بعضی مدارس و دیگر سازمان ها مثل سازمان دانشجویان، خانه جوانان، انجمن فرهنگی هنری ودیگران نیز کتابخانه های کوچکی داشتند، که گویا آنطوری که باید و شاید جوابگو نبود .

 

 

 
   
 

 

15

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

16

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

17

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
اولین اقدام در این راستای یافتن محلی مناسب برای تأسیس کتابخانه مرکزی بود، ابتدا نقاط مختلف تهران که انجمن کلیمیان ملک مناسبی داشت مورد مطالعه قرار گرفت و با وجود اینکه پیشنهاد می شد این کتابخانه در شمال شهر تهران تأسیس شود، هیچ مکانی بهتر از محل مدارس کوروش که کنیسای کوروش هم در آن قرار داشت انتخاب نشد ، با توجه به این که تقریبأ تمام نهاد های فرهنگی مربوط به اقلیت های دینی در همین حدود یعنی خیابان سی تیر ( قوام السلطنه ) وشیخ هادی قرار داشت . از این رو ایجاد کتابخانه مرکزی یهودیان هم در این محل مناسب تر از هر جای دیگر به نظر می رسید

 

 

 
   
 

 

18

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

19

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

20

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
اواخر سال 1369 خورشیدی ، طرح تأسیس یک کتابخانه بزرگ جهت استفاده دانشآموزان، جوانان و افراد علاقمند به کتاب و کتابخوانی رسما مطرح و مورد تصویب هیئت مدیره انجمن کلیمیان واقع گردید و در آذر ماه سال 1371 کتابخانه انجمن تاسیس شد . از سال 1373 خورشیدی، جهت توسعه دادن فضای کتابخانه، تعمیرات در ضلع جنوبی مجتمع آموزشی کوروش آغاز شد . ابتدا دیوار بین کلاس ها بر داشته شد وسالن بزرگی برای مخزن کتابخانه وسالن مطالعه به وجود آمد، انجمن کلیمیان تهران کلیه هزینه بازسازی محل کتابخانه را تأمین کرد ودر اجرای این پروژه بزرگ (کتابخانه مرکزی) تلاش فراوان نمود . که نهایتاً در 11 تیرماه 1375 به همت هارون یشایایی این کتابخانه در طبقه دوم ساختمان مدرسه کوروش افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر این کتابخانه با بیش از 50000 عنوان کتاب در زمینههای مختلف نه تنها در خدمت جامعهی کلیمی تهران قرار دارد، بلکه مورد استفاده بسیاری دیگر از محققین و دانشجویان تاریخ و فرهنگ یهود می باشد .

 

 

 
   
 

 

21

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

22

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

23

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
اقدام بعدی تهیه و جمع آوری کتاب ها از دیگر سازمان های یهودی بود که به جز کتاب های موجود در کتابخانه گنج دانش کتب دیگر ارزش انتقال به کتابخانه مرکزی را نداشت، دیری نپائید تلاش برای خرید کتب مناسب آغاز شد و در همین راستای ضمن همکاری با بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، فرهنگستان زبان وادبیات فارسی، مجموعه کتابخانه های ملک وکتابخانه ملی ایران، تنی چند از اعضای انجمن توانستند با راهکارهای درست و امروزی برای راه اندازی و بهره برداری از کتابخانه مدرن آشنا شوند .

 

 

 
   
 

 

24

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

25

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

26

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

27

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018
در تیر ماه 1375 خورشیدی (1995 میلادی) بزرگترین کتابخانه مرکزی کلیمیان ایران افتتاح شد . دو دختر جوان یهودی "مژگان کوچک زاده" و خواهرش "شعله کوچک زاده" با تلاشی شبا نه روزی کتاب ها را در قفسه های مربوط جا می دادند و مقدمات ورود آنها را به سیستم کامپیوتر فراهم می کردند. "اسحق کهن صدق" مدیریت اجرائی کتابخانه و "رحمن دلرحیم" مسئول قسمت کتب دینی و فرهنگی یهود را به عهده گرفتند و"هارون یشایایی" رئیس وقت انجمن کلیمیان تهران مسئوول ارتباط با نهادها واشخاص مختلف برای تأمین وتکمیل کتاب ها وبهره برداری از کتابخانه شد، در طی این سال ها با تلاش فراوان مهرنوش آسیابان، الیزا عبدیان، مرحوم ایرج عمرانی، و لیندا لوی شوقی همچنان کتابخانه فعال نگاه داشته شد .
نیز همچنین در ارتباط با دوستان یهودی در کشور های مختلف سعی شد کتاب های مرجع یهودی را تا آنجا که ممکن بود به زبان عبری – انگلیسی –فرانسه – فارسی و نوشته های «فارسیهود» فراهم شود که مورد استفاده اهل تحقیق و دانشجویان بوده و هست
منابع مورد استفاده :
گزارش یک دوران : هارون یشایایی
مجله بینا
 

 

 

 
   
 

 

28

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

29

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

30

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

31

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

32

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

33

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

34

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

35

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

36

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

37

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

38

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

39

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

40

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

41

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

42

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

43

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

44

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

45

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

46

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 
   
 

 

47

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

48

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

49

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

50

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

51

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

52

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

53

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

54

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

55

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

56

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

57

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

58

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

59

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

60

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

61

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

 

 
   
 

 

62

کتابخانه و موزه میراث فرهنگی انجمن کلیمیان تهران بهار 2018

 

مطالب مرتبط: انجمن کلیمیان تهران

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.