کنیسا سنگ بست
 

کنیسا سنگ بست اصفهان

 

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011

 

 


 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما)  لطفا کلیک کنید


 

 
   
 

 

1

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

2

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
طبق مفاد کتیبه این کنیسا،تاریخ اتمام بنا،روز دوشنبه یازدهم ماه سیوان از سال 5674 عبری است. کنیسا در خیابان کمال خیابان صاحبالزمان امروزی قرار دارد، قدمت کنیسای سنگ بست مربوط به اواخر دوره قاجار است و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۰۶۶ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. محله سنگ بست به این سبب نام گذاری شده بود که در منتها علیه شرقی محله جوباره واقع شده بود و پس از یک مسجد ، کنیسا و چند خانه دیگر خیابان و خانهای وجود نداشت و انتهای آن بسته بود یا به عبارتی به جای خیابان بزرگمهر و سروش امروزی صحرا بود. سبب نامگذاری کنیسا به همین دلیل می باشد . ورودی این کنیسا در انتهای یک کوچه پر پیچ و خم واقع شده است. عنصر گذار بین ورودی از کوچه و ورودی عبادتگاه،یک دالان تاریک و نسبتا طولانی است.ورود به عبادتگاه از گوشه جنوبی ضلع شرقی صورت میگیرد.ساختار کالبدی این کنیسا با کنیساهایی که تاکنون بررسی شده، تاحدی متفاوت است. بدین معنی که یک فضای واسط بین گنبد اصلی و جبهه غربی قرار می گیرد که هم بنا را از حالت تقارن خارج می کند و هم تا حدی از اهمیت جایگاه پیشنماز در مرکز می کاهد. یک جایگاه کوچکتر برای پیشنماز در این مکان ساخته شده . قسمت بانوان یا نیم طبقه در ضلع جنوبی است و در داخل ساختمان کنیسا واقع شده است. در زمان نگارش این مقاله ۱۳۹۹ کلیه اسباب و اساسیه این کنیسا به بخاطر بازسازی تخلیه شده بود.

 

 
   
 

 

3

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

4

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
از قدیمیترین خانوادههای شرکت کننده (اعضاء) در این کنیسا میتوان : صدیقپور (حاجی خدا داد و اخوان) عقویان ( بابا حییم(حییم فراش) و نوادگان) ، رحمان حکاک و گیدانیان ، گلشیرازی را نام برد . در این محله و در نزدیکی این کنیسا خانه خانوادههای یومطوبیان، عقویان و صدیقپور قرار داشت. از حذانیم با سابقه این کنیسا روبن یوم طوبیان معروف به روبن دادا است وی در کودکی پدرش را از دست داد و از همان کودکی به تحصیل علوم دینی نزد ملا العاذار پرداخت همچنین گفته شده از شاگردان حاخام حییم موره بوده. عبری آرامی میدانسته و زوهر را تفسیر میکرده. قرآن را مطالعه کرده ، سوره بقره را حفظ داشته و خط عبری به غایت زیبایی داشته. حروف عبری نوشته شده بر پرده حخال این کنیسا و نیز کچبری ده فرمان در حخال کنیسای کترداوید خط وی است. از داستانهایی که از وی نقل شده : در مسیر رفت و آمد به کنیسا در روزهای شبات در دالانهای تنگی که به کنیسای سنگ بست ختم میشد مکررا برای آزارش آتش میافروختند، طولی نکشید که شخصی که دست به این کار میزد به عذابی سخت گرفتار آمد و بازماندگانش از روبن دادا حلالیت طلبیدند.
 

 

 
   
 

 

5

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
معماری کنیسای سنگ بست همانند دیگر کنیسا ها از اصول معماریِ حاکم بر کلّ شهر تبعیت می کند . چه از لحاظ اصول فضاسازی . چه از لحاظ روش های ساخت ، ساختمان این کنیسا کاملاً ایرانی وسنتی محسوب می شوند و بر گرفته از طرح دوران قاجار می باشد. هماهنگی در سبک نقاشی، گچبری، کاشی کاری و سبک معماری بنا نشان از سبک هنری دوران قاجار را می رساند . این کنیسا ، برای خود مرکز جداگانه ای برای ارتباط با عالم بالاست» . این امر ، در کنیساهای اصفهان به شکل یک فضای مرکز گرا نمود پیدا می کند ؛ فضایی که در آن مکان های نشستن پیرامون یک نقطه ی میانی سازمان دهی شده اند و در نقطه ی میانی یک نفر به نمایندگی از طرف جمعیت، متون نماز را با صدای بلند قرائت می کند . مکانی که این شخص در آن می ایستد ، چند پله از زمین بالاتر است و او را به آسمان نزدیک تر می کند .

 

 
   
 

 

6

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

7

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
در کنار محوطه حیات اتاقهایی وجود دارد که امروزه به صورت متروکه درآمده ، برای کاربرد آن در گذشته اطلاعی دقیقی یافت نشده، البته این احتمال هست که بعنوان میدراش استفاده می شده است .
این کنیسا یکبار در سال 1340 و باردیگر درسال 1360 خورشیدی به همت اهالی آن بازسازی شده است . از نظر "منصور یوم طوبیان" نوه "روبن دادا" ویژگی این کنیسا « احوا شالم » و سکوت و آرامش آن است.
این کنیسا از نظر تزئینات بسیار غنی تر از کنیساهای دیگر است.گچبری و نقاشی روی گچ،کاشی های هفت رنگ پرکار و پرنقش و نگار از عوامل تزئینی شاخص در این کنیسا هستند. از این رو بعنوان یک بنا با ارزش مذهب و تاریخی به ثبت میراث فرهنگی رسده است .
 

 

 
   
 

 

8

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

9

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

10

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

11

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

12

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

13

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

14

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

15

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

16

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

17

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

18

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

19

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

20

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

21

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

22

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

23

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

24

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

25

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

26

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

27

کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

28

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

29

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

30

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

31

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

32

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

33

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

34

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

35

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

36

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

37

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

38

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

39

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

40

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

41

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

42

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

43

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

44

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

45

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

46

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

47

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

48

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

49

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

50

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

51

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

52

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

53

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

54

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

55

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

56

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

57

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

58

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

59

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

60

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

61

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

62

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

63

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

64

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

65

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

66

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

67

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

68

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

69

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

70

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

71

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

72

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

73

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

74

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

75

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

76

 کنیسای سنگ بست  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

نگرشی بر میراث فرهنگی یهودیان اصفهان « کنیسای سنگ بست »

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.