محله
 

محله جویباره اصفهان

 

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 
   
 

 

1

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

2

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

3

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
آغاز تاریخ پراکندگی قوم یهود و اسکان عده بی شماری از آنان در سرزمین هایی که بعدها ضمیمه خاک ایران شد به هفت قرن قبل از میلاد می رسد. ورود اولیه آنان پس از شکست ده اسباط اسراییل به وسیله امپراتوری آشور اتفاق افتاد و پس از آن، در قرن ششم قبل از میلاد به دنبال خرابی معبد مقدس در اورشلیم توسط بخت النصر به بابل آورده شدند. استقرار یهودیان در ایران زمین در دوره هخامنشی و کورش کبیر با رفتار انسانی، همیاری و برادری صورت گرفت. آنان مورد حمایت دولت وقت قرار گرفتند و برای اولین بار امید و احساس آزادی را، خارج از رویا، در قلب خود احساس کردند همین امر باعث شد هر گروهی از آنها به شهرهای مختلف گسیل و از جمله در مناطق آذربایجان، همدان، کاشان، یزد فارس و اصفهان ماندگار شوند .
 

 

 
   
 

 

4

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

5

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
از آنجایی که شرایط محیطی و اقلیمی اصفهان شباهت زیادی به اورشلیم داشت، عده کثیری از یهودیان به خصوص شهراصفهان را برای اقامت دایم انتخاب کردند. در حال حاضر، پس از گذشت قرن ها هنوز هم خانواده های بسیاری از یهودیان در اصفهان باقی مانده و آنجا را موطن اصلی خود می دانند. از جمله آثار و یادگارهایی که هنوز هم از این قوم در این ناحیه موجود است کنیساها و قبرستان باستانی یهودیان اصفهان با نام " سارح بت آشر" در منطقه پیر بکران است.

 

 
   
 

 

6

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

7

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
این آرامستان که مقبرة استر خاتون" و به قولی "سارح بت آشر، نواده حضرت یعقوب، در آنجاست، شاهد یکی از قدیمی ترین سنگ نوشته های چند هزار ساله است. این نوشته ها که بر سر در یکی از دیوارهای داخل کنیسا نصب شده است، به خط عبری برجسته و شامل آیاتی از تورات است، و بعبارتی نشانگر حضوردیرینه یهودیان در اصفهان می باشد.
یهودیان اصفهان در گذشته در محله ای به نام جوباره، که در حوالی مسجد جمعه است قرار گرفتند.

 

 

 
   
 

 

8

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

9

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
یهودیان اصفهان در گذشته در محله ای به نام جوباره، که در حوالی مسجد جمعه است قرار گرفتند. این محله در روایات گذشته اسامی مختلفی همچون یهودیه، "جهودانک" و دارالیهود و غیره داشته است. علاوه بر جوباره که یکی از قدیمی ترین محلات اصفهان است، در ناحیه دیگر دردشت و گلبهار، که یهودیان آن را گلبار می نامیدند، نیز یهودی نشین بودند. محله جوباره از دو کوچه سنگلاخی و خاکی به موازات یکدیگر و کج و معوج، با تعدادی کوچه های مقطع، تشکیل می شد و در دو طرف کوچه مغازه های متفاوت، یک مدرسه ابتدایی، حمام عمومی، قصابی کاشر و نانوایی و غیره قرار داشت. در این محله همچنین حدود بیش از ۲۰ کنیسا برای عبادت ساخته شده بود که تعدادی از آنها جزء آثار باستانی شناخته شده و هنوز باقی اند.

 

 
   
 

 

10

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

11

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
شغل اهالی یهودی اصفهان اغلب پیله وری، دوره گردی در دهات، سلمانی و بقالی و امثال آن بود و در آن زمان از امنیت نسبی برخوردار بودند. علی رغم زندگی سخت با امکانات محدود، یهودیان به موسیقی، اشعار و سروده های فولکلوریک، که پديدة ذاتی آنها بود، علاقه وافری داشته، بین آنها هنرمندانی در نواختن تار، کمانچه، نی، فلوت و دنبک و آواز و غیره شهرت بسزایی داشتند. یهودیان اصفهان در حفظ و حراست و پاسداری از میراث فرهنگی و هنری ایران با عشق فراوان کوشا بودند.

 

 
   
 

 

12

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

13

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

14

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
اما زبان و لهجه یهودیان به طور کلی در شهرهای گوناگون با کمی تفاوت مخلوطی از زبان پهلوی، پارسی و لهجه های مردم محلی و تا حدودی به همراه کلماتی از عبری با سایر زبانها بود. به همین ترتیب، زبان "جیدی" محله جوباره یهودیان اصفهان معجونی است از زبان فارسی با لهجه شیرین اصفهانی که شیفتگی و جاذبه خاصی دارد. اگر سری به شهرک سده یا خمینی شهر امروز بزنید، مسلمانان آن منطقه از نظر زبان محلی گویشی خیلی شبیه به زبان جیدی محله جوباره یهودیان اصفهان را تکلم می کنند، یقینا آنها هم از بقایایی یهودیان جوباره اصفهان هستند که در دوران صفویه به اجبارا مسلمانی را قبول کردند، چنان که هنوز زنان سده ای به شیوه زنان یهودی شب های شنبه شمع روشن می کنند .
 

 

 
   
 

 

15

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

16

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

17

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
کنیساهای موجود در اصفهان هم اکنون (1398 خورشیدی) ، به غیر از دو مورد بقیه در محله ی جوباره واقع شده اند که دست کم، بیش از 90 سال قدمت دارند. محله ی جوباره، یکی از سه محله ی قدیمی یهودیان اصفهان است که بیشترین جمعیت یهودی در آن ساکن بوده اند. کنیسای جدید اصفهان در محدوده ی مرکزی شهر (خیابان آمادگاه) واقع شده است .
اولین نکته ی قابل توجه، موقعیت محله ی جوباره نسبت به مسجد جامع قدیمی شهر است. جوباره در شعاع کمتر از 500 متری مسجد جامع واقع شده است که با توجه به وسعت و جمعیت شهر اصفهان، فاصله ی زیادی محسوب نمی شود و نشان دهنده مجاورت و هم زیستی اقلیت کلیمی در دل شهر است. پراکندگی و مکان یابی کنیساها در میان محله، همانند بافت خود محله به صورت ارگانیک و نامنظم است. با نگاه به نقشه ی پراکندگی این کنیساها، مشخص می شود که 6 عدد از 12 کنیسای موجود در جوباره در مجاورت گذر اصلی این محله (کوی کمرزرین و دو گذر منشعب از آن) واقع شده اند. این امر، حاکی از اهمیت این گذر به عنوان ستون فقرات اصلی محله است .

 

 

 
   
 

 

18

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

19

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

20

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 سایر کنیساها هم از این ویژگی مستثنی نیستند و به غیر از یک مورد، همگی در مجاورت معابر اصلیِ محلّه ساخته شده اند . به این ترتیب، همه ی آنها در عرصه های نیمه عمومی واقع شده اند و سلسله مراتب فضاهای عمومی و خصوصی در مکان یابی آنها رعایت شده است. که در این میان، هیچ کدام از این بناها به صورت منفرد و جدا شده از دیگر دانه های بافت که عمدتاً‌ خانه های مسکونی هستند،‌ساخته نشده اند؛ بلکه همانند کلیه ساختمان های سنتی به صورت پیوسته با سایر بناها شکل گرفته اند و سازنده بافت محله هستند. آنچه از کالبد این کنیساها در معابر یافت قابل مشاهده است،‌ از یک ورودی کوچک، تا در نهایت دو دیوار خارجی است. کیفیت این اجزا در پیوستگی و هماهنگیِ کامل با بستر خود یعنی بافت محله می باشد؛ جداره هایی ساده و اغلب اندود شده با کاهگل که این ساختمان ها را کاملاً‌به سایر بناهای محله پیوسته می کند، به گونه ای که تشخیص آنها برای افراد نا آشنا،‌تقریباً‌ ناممکن است .
 

 

 
   
 

 

21

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

22

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

23

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
جوباره، گلبهار و دردشت سه محله مهم یهودی نشین در شهر اصفهان بشمار می رفتند . البته ساکنین دردشت و گلبهار با عناوین دردشتی و گلبهاری در مقایسه با اهلی جوباره به لحاظ فرهنگی تا حدودی متفاوت بودند . جوباره از نظر مختصات محله های یهودی نشین به جهت محدودیت های سکنی گزینی تحمیلی بر یهودیان و همچنین ایمنی به وجود می آمدند به مفهوم گتو در اروپا نزدیکتر بود و در مقایسه با گلبهار و دردشت بیشترین حمعیت یهودیان اصفهان را در خود جای داده . از جوباره گاهی به نادرست جوی باره و یا جهان باره نیز یاد می کنند غافل از این واقعیت که جوباره معادل جوش باره معرب گوش باره (دروازه یهودیه) است . دروازه گوش نام یکی از چهار دروازه اصفهان بوده . در نتجه جوباره و همان دروازه باب الیهود است .
 

 

 
   
 

 

24

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
محله جوباره به عنوان سکونت گاه عمده یهودیان اصفهان، ویژگی های شاخصی داشت . کوچه های تنگ و تاریک و خانه های خشتی و کاه گلی که به نوعی نمایانگر وجود فقری عمیق در این محله دیرپای یهودیان بود که جنبه عمومی داشت . بصور کلی یهودیان محله دائم در بیم هراس به سر می بردند محدودیت، تعبیض، توهین و تحقیر و مورد ظلم و ستم قرار دادن یهودیان محله در طی سالها رواج داشت وبه نوعی برای ظالم و مظلوم عادت شده بود . از این رو ترس و اضطراب همواره در جوانان یهودی محسوس تر بود، بویژه هنگام رفتن محصلین به مدرسه و بازگشت آنان، این حرکت یهود آزاری که با کتک زدن شدید تر می شد گویی آسیب رساندن به یهودیان موجب ٍثواب بود . البته هرازگاهی در مقابل این حرکات جوانان یهود ضمن مقاومت عکس العمل های هم از خود نشان می دادند با پاشیدن پودر فلفل و یا نمک در چشمان مزاحمین، آنان را مجبور به فرار می کردند
 

 

 
   
 

 

25

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

26

محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

27

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
محله نسبتا وسیع جوباره شامل چندین محله فرعی ، کوچه ها، دالان ها و میدان های کوچک در مرکز خود بود . محلات فرعی بیشتر به نام شخصیت ها یا افراد سرشناسی که در آن محله سکونت داشتند خوانده می شد . یکی از این محله ها فرعی به محله آقا "حزقیا جواهری" بود که در آن یک کنیسا نیز به نام «کنیسای جواهری» با معماری جالبی بنا شده بود . آقا حزقیا جواهری از تجار ثروتمند و معروف آصفهان بود . وی سالها تولیدات صنایع دستی و هنری و نیز صادرات این قبیل کالاها را بعده داشت . از این رو در بین تجار و نهاد های دولتی صاحب اعتبار بود .خانه جواهی نزد یهودیان جوباره به منزله عدل گاه یا دادگاه عدل آقا حزقیا شهرت یافته بود .
 

 

 
   
 

 

28

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

29

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
در اواسطه دوران حکومت قاجاریه جعمیت یهودیان ساکن در محله حدود پانزده تا بیست هزار نفر بودند .آنها برای ادامه بقاء خود در بستر آن زندگی دشوار و در چهارچوب محدویت های شغلی ( ویژه غیر مسلمانان) ، اغلب به مشاغلی خاص می پرداختند مانند پارچه فروشی، دوره گردی (پیله وری) ، لحاف دوزی، نخ ریسی، فالگیری، خرید و فروش حبوبات و خشکبار بین شهرها و دهات، خرید فروش کود حیوانی و نیز طبابت (حکیمی) اشتغال داشتند . ضمن آنکه مشاغل و حرفه هائی بود که آنان در محله انحصارا برای مبادلات و انجام امور درون اجتماعی خود از قبیل بقالی، قصابی، کفاشی، سلمانی، کلاهدوزی،خیاطی و از همین قبیل بعهده داشتند .
 

 

 
   
 

 

30

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

31

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 معماری کنیساهای محله جوباره اصفهان از اصول معماریِ سنتی حاکم بر کلّ شهر تبعیت می کند . چه از لحاظ اصول فضاسازی . چه از لحاظ روش های ساخت ، این کنیساها بناهایی کاملاً ایرانی محسوب می شوند . «هر کنیسا ، برای خود مرکز جداگانه ای برای ارتباط با عالم بالاست» . این امر ، در کنیساهای اصفهان به شکل یک فضای مرکز گرا نمود پیدا می کند ؛ فضایی که در آن مکان های نشستن پیرامون یک نقطه ی میانی سازمان دهی شده اند و در نقطه ی میانی یک نفر به نمایندگی از طرف جمعیت (خزان) ، متون تفیلا (نماز) را با صدای بلند قرائت می کند . مکانی که خزان یا پیش نماز در آن می ایستد (دوخان) ، چند پله از زمین بالاتر است و گویی او را به آسمان نزدیک تر می کند . آسمان از خلال نور گیر بالای سر این شخص دیده می شود و شعاع های نور که از این نورگیر به داخل عبادتگاه می تابد، به مثابه ی الهامی از جانب آسمان هستند . این شخص، هنگام عبادت رو به سمت غرب می ایستد که در ضلع غربی با معرفی مقدس ترین نقطه در فضای داخلی، نمود عینی پیدا می کند . در این نقطه (هخال)، جایگاه الواح تورات قرار گرفته است . کلّ فضای داخل کنیسا از دنیای بیرون خود «جدا شده» و ارتباط چندانی با آن ندارد . برای رسیدن به این فضا، باید مسیری را پیمود ، مسیری عموماً تاریک و طولانی ؛ مسیری که ارتباط پوینده را با دنیای فانی قطع می کند و او را برای «حضور» ی مجدد ، آماده می سازد ؛ حضوری در پیشگاه آفریننده ی نور و روشنایی ....
بر گرفته از تالیفات :
دکتر ایوب ابراهیمی ، ژاک ماهفر و مهندس رافائل صدیق پور

 

 

 
   
 

 

32

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

33

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

34

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

35

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

36

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

37

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

38

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

39

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

40

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

41

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

42

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

43

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

44

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

45

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

46

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

47

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

48

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

49

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

50

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

51

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

52

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

53

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

54

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

55

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

56

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

57

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

58

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

59

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

60

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

61

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

62

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

63

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

64

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

65

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

66

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

67

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

68

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

69

خانه قدیمی در محله کلیمیان اصفهان  ، بهار 2011
 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.