کوروش کبیر
 

کوروش کبیر

در سال 1879 میلادی استوانه ای ( به طول 22.5 و عرض 11 سانتیمتر ) از جنس خاک رس در حفاری خرابه های معبد هردوک (خدای بابل ) در شهر باستانی بابل در تپه ای به نام عمران کشف گردید .
در حال حاضر این استوانه در موزه بریتانیا نگهداری می شود و به نام منشور کوروش ثبت شده است . با استناد به بررسی های انجام گرفته این استوانه مشتمل بریک سند کتبی متعلق به قرن ششم پیش از میلاد می باشد که با خط میخی و به زبان «آکادی» از دادگستری و احترام کوروش کبیر به حقوق بشر و نیز شرح بزرگ منشی وی، بر روی آن حک شده . در کتب مذهبی یهود ( تنخ ) بار ها نام کوروش به عنوان ناجی قوم بنی اسرائیل شاهنشاه آزادی خواه و عادل به نیکی یاد شده است .
شرح بزرگ منشی و انسان دوستی "کوروش کبیر" در آخرین آیه ی کتاب مقدس «دوم تواریخ» درج گردیده است و با مندرجات منشور کوروش همخوان است . چنین می گوید کوروش پادشاه پارس : خداوند خدای آسمان ها سلطنت های جهان را به من بخشیده و به من امر فرموده که برای او در اورشلیم که سرزمین یهود است خانه ای بسازم . پس هر کس از شما که از آن قوم است می تواند به آنجا بازگردد خداوند ، خدای او به همراه او باشد .
نیز ، در کتاب عزرا (ازکتب تنخ) از کوروش کبیر کرارا نام برده شده است، تمامی یازده آیه فصل اول این کتاب به کوروش کبیر اختصاص دارد و رویداد های رهائی ایسرائل از اسارت بابل ، بازگشت به یروشالیم ، بازسازی بیت همیقداش و باز گرداندن گنجینه آن بطور کامل شرح داده شده است . پس از پیروزی کوروش بر بابل همه متصرفات آن کشور ، از جمله کشور ایسرائل و یهودا هم جزو قلمرو ایران قرار گرفتند و یهودیان توانستند در هر نقطه از امپراطوری وسیع ایران باستان سکونت اختیار کنند .
همچنین کوروش طبق فرمانی رسما به یهودیان اجازه داد به اورشلیم برگردند و خانه خدای خود را تجدید بنا کنند ، نیز اعلام نمود ، خدای آسمان ها همه کشور های جهان را به من داده و به من فرمان داده خانه ای برای وی در اورشلیم واقع در سرزمین یهودا بنا کنم و هر یک از شما افراد ملتش که بخواهد می تواند به آنجا برود . علاوه بر این کوروش وسایل مقدس و ادوات ویژه معبد سلیمان را که که "نبوکد نصر" (بعنوان غنائم) به بابل آورده بود به یهودیان باز گردانید و اجازه داد حصار های ویران شده اورشلیم را به کمک خزانه ایران ترمیم کنند .
به نقل از «تلمود» علاقه یهودیان به کوروش آنقدر زیاد بود و باور داشتند که نام کوروش مشتق کلمه «کاشر» به معنای پاک و شایستگی می باشد و حتی پس از "موسی" نام وی بعنوان ناجی قوم یهود به نیکی یاد شده است و به پاس چنین بزرگواری که در قبال قوم بنی ایسرائل از خود نشان داد ، به وی لقب مسیح خداوند دادند . در همین راستای در کتاب «یشعیا نبی» (باب 44 آیه28) این چنین اشاره شده که او شبان من است و شادی مرا بطور کامل به انجام می رساند ، اورشلیم دو باره بنا خواهد شد و بیت همیقداش نیز آباد خواهد شد .
در باب 45 آیه اول کتاب «یشعیا نبی» درج شده : خداوند به مسیح خویش گفت (خطاب به کوروش) که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امت ها را مغلوب سازم . خرقه پادشاهان را از تن آنها به در آید، درب ها به حضور او گشوده نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشوند (خداوند چنین می گوید) من پیش روی تو خواهم خرامید و مکان های ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین راشکسته، پشت بند های آهنین را خواهم برید و گنج های محفوظ در تاریکی و خزائن پنهان را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من « یهوه » که تو را به اسمت خوانده ام خدای ایسرائل می باشم .
«یشعیا نبی» در باب 13 آیه(19-22) نیز راجع به خرابی بابل اینچنین فرموده :
بابل عروس ممالک و فخر کلدانی هاست ، همانطور که خداوند «سدوم و عموره» را واژگون نمود، همانطور خواهد شد و تا ابدالدهر «بابل» نابود خواهد شد . نسل بعد از نسل سکونت نخواهد کرد و اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد و شبانان گله های خود راآنجا نخواهند خوابانید . بلکه حیوانات وحشی صحرا در آنجا خواهند ماند و خانه های ایشان از بوف (جغد) پر خواهد شد . شتر مرغ در آنجا ساکن خواهد شد ، شغال ها در قصر های ایشان و گرگ ها در کوشکهای خوش منظر آن زوزه خواهند کشید . زمان آن نزدیک به اتمام است و روز هایش طولی نخواهد کشید .
نا گفته نماند، بسیاری از نبوت های "یشعیا نبی" به ویژه راجع بابل و تصرف آن توسط کوروش بزرگ، نیز رهائی و بازگشت یهودیان به سرزمین موعود و بازسازی یروشالیم جامعه عمل بخود پوشیده است .
در آیه 41-25 اشاره شده :
اما من مردی را از شمال برگزیده ام و او آمده است . از طلوع خورشید با نام فرا خوانده شده و من او را بر فرمانروایان مسلط خواهم ساخت مثل کوزه گری که گل را لگد مال می کند ، او نیر آن ها را پایمال خواهد کرد .
کوروش کبیر نوه دختر "آستیاژ" (آستیاگ) پادشاه ماد، فرزند "ماندانا" و "کمبوجیه اول" سلطان پارس (دست نشانده حکومت ماد) بود او در کوچکی به آموختن اسب سواری و تیراندازی پرداخت . در جوانی در پی متحد کردن طوایف پارس و شورانیدن آنان بر علیه شاه ماد برآمد اگر چه حمله اول وی با شکست روبرو شد اما در دومین حمله با پیوستن لشکریان ماد که تحت فرماندهی « هارپاک » که مامور دفع قوای کوروش بود ، باعث گردید کوروش با نیروی بیشتری به نبرد ادامه دهد و در تاریکی شب، پاسارگاد پایتخت دولت پارس را تصرف کند، لشکریان ماد را شکست دهد و آستیاژ (پدر بزرگ و پادشاه ماد) را اسیر و سپس تبعید نمود و در نهایت دو سرزمین پهناور پارس و ماد را متحد کرد .
پس از ورود کوروش به شهر بابل ، مردم به استقبال او شتافتند ، شاخه های نی پیش پای وی گسترانده شد شهر غرق صلح و آرامش بود و کوروش کبیر به عنوان بشارت دهنده صلح و آزادی مورد استقبال مردم شهر قرار گرفت . کوروش بعد از تصرف بابل همان سال در معبد بابل، تاجگذاری نمود و به همین مناسبت مورخین یهود سال سلطنت کوروش را از سال تاجگذاری او در بابل بعنوان مبدا تاریخ شروع نمودند و این سال را سال عظمت ایران زمین و سال اعلام آزادی و استقلال یهود برشمردند . در کتاب دانیال نبی (تنخ – نوئیم) راجع به تسخیر بابل توسط کوروش و داریوش اشاراتی شده است .
کوروش هخامنشی بیش از دوازده سال به کشور گشایی پرداخت او در نهمین سال سلطنت خود، همدان را تسخیر نمود و از این راه غنایم و ثروت زیادی بدست آورد و توانست کلیه سرزمین ماد را تصاحب کند . دیری نپائید، شهر «سرویس» پایتخت «لیدی» را تسخیر نمود .
سپس به قوی ترین حکومت آن دوران حکومت بابل حمله کرد و سپاه "نابونیدوس" Nabonidos فرزند "نبوکد نصر" را شکست داده و شهر بابل را با وجود دارا بودن استحکامات دفاعی بدون جنگ و خونریزی تصرف کرد و از طریق رود فرات وارد شهر شد و دوران حکومت امپراطوری با عظمت بابل را برای همیشه پایان بخشید . به نقل از تاریخ نویسان ، در جنگ ایرانیان ، با بابلی ها فرمانده سپاهیان پارسی با کوروش کبیر و فرمانده قشون ماد ها به عهده "داریوش کبیر" بود . داریوش یکی از شاهزادگان مادی بود، بعد ها «آتوسا» دختر کوروش کبیر را به همسری گرفت . نا گفته نماند، پس از تسخیر بابل ، دوگردان مستقل از سربازان یهودی مشغول خدمت در ارتش هخامنشیان شدند .
کوروش کبیر پس از بیست و یکسال فرمانروائی در حالی که بزرگترین امپراطوری را در جهان به وجود آورده بود در نبردی با «ماسازت» ها کشته شد و پسر و ولیعدش "کمبوجیه دوم" به جانشینی وی منصوب شد ، کمبوجیه پس از هفت سال بدلایلی خود کشی کرد . پس از او داریوش کبیر شوهر خواهرش به تصویب هفت تن از روسای پارس و ماد بر تخت پادشاهی ایران نشست .

 

 
   
 

پاسارگاد، آرامگاه منسوب به کورش کبیر

 

 
   
 

منشور گِلی کوروش  در موزه لندن

 


ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.