محله کلیمیان یزد
 

محله کلیمیان یزد

 

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 
   
 

 

1

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

2

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

3

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

4

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

5

محله کلیمیان یزد، بهار 2010
به نقل از "حاخام یوسف همدانی کهن" ז.צ.ל (رهبر کلیمیان ایران در سالهای بعد از انقلاب)
هاراو اورشرگا شخصیتی بزرگ و زخوت مندی هستند. هنگامی که هاراو به پایان عمر شریف خود نزدیک می شوند ، در شهر برای مردم این سئوال پیش آمد . که بعد از ایشان چه کسی مسئولیت ربانوت را برعهده خواهد گرفت ؟ جمعی از اهالی ، تلمیدیم (شاگردان ) هاراو را نام می بردند و بعضی دیگر حدس زده بودند پسران ایشان این مسئولیت را عهددار خواهد شد . سر انجام یکی از اقوام ما (حاخام یوسف همدانی کهن ז.צ.ל) چند نفر از بزرگتر ها را جمع می کنند و به خانه "هاراو اورشرگا" می روند و میگویند : "مشه ربنو" هم که ناوی ما بود برای خود جانشین تعیین نمود شما چه کسی را تائید میفرمایید ؟
هاراو پسرانش "مشه" و "شموئل" را صدا می زند و مسئولیت شحیطا و میلا کردند را به حاخام مشه و مسئولیت کتوبا و قضاوت را به حاخام شموئل می سپارد ..
روایت است ، بعد از فوت هاراو اورشرگا تا 7 سال شخص دیگری از همکیشان فوت نمی کند

 

 
   
 

 

6

محله کلیمیان یزد، بهار 2010
در زمان مسئولیت حاخام شموئل فرزند هاراو اور شرگا شخصی بود که دین خود خارج شده بود و برای جماعت نزد حاکم یزد بدگویی می کرد و در نتیجه حاکم عصبانی میشود و بزرگ جماعت را احضار می کند و حاخام شموئل لباس خود را می پوشد و نزد حاکم می رود و تمام آن سوءظن هارا بر طرف می نماید .

 

 
   
 

 

7

محله کلیمیان یزد، بهار 2010
به نقل از "حاخام یوسف حییم اورشرگا" (نسل پنجم هارو اورشرگا) "ملا آقا بابا" هنگامیکه در بغداد تحصیل می نمود با "هاراو بن ایش خی" در آن یشیوای همکلاس بوده است . "هاراو بن ایش خی" در سال 5669 عبری مطابق با 1278 خورشیدی فوت کرده است

 

 
   
 

 

8

محله کلیمیان یزد، بهار 2010
ملا آقا بابا یا "حاخام مشه" نتیجه "هاراو اورشرگا" می باشد . (همان شخصی که مقبره اش پایین مقبره هاراو اورشرگا قرار گرفته ) ملا آقا بابا نیز همانند جدش سمت روحانیت شهر یزد را به عهده داشته است. او در سفری که به تهران داشته با" حکیم یحزقل" (حکیم مخصوص ناصرالدین شاه) آشنا می‌شود و این حکیم او را با درباریان قاجار آشنا می کند . ملا آقا بابا بدین طریق به دربار می‌رود و نیز به شاه ایران معرفی می شود و به جهت شایستگی و داشتن علم و دانش بالا مورد احترام شاه و درباریان قرار می گیرد
با استناد به یک نامه به جا مانده از وی ؛ ملا آقا بابا برای تخفیف مالیاتی همکیشان خود به پادشاه نامه می نویسد و در شبی که فردای آن روز باید به نزد ناصرالدین شاه برود؛ نامه گم می‌شود و ملا آقا بابا هر چه به دنبال آن نامه می گردد، آنرا پیدا نمی کند و از نارحتی شام نخورده به خواب می‌رود. در خواب پدرشان "هاراو اسحق" به خوابش می آید و می پرسد چرا ناراحتی و چرا غذا نخوردی ؟ کاغذی که گم کرده ای وسط کتاب زوهر و فلان صفحه است و ملا آقا بابا از خوابش بلند می‌شود و نامه را پیدا میکند و در کارش موفق می¬شود و تخفیف مالیاتی را می‌گیرد .

 

 
   
 

 

9

محله کلیمیان یزد، بهار 2010
ناصرالدین شاه از" ملا آقا بابا " می پرسد، بگو ببینم چرا شما گوشت ذبح شده‌ی ما را نمی‌خورید ؟ (بعضی‌ها می‌گویند در مورد یایین سئوال نموده است) آیا شما ما را نا پاک و نجس میدانید . ملا آقا بابا به ناصرالدین شاه پاسخ می دهد ، قربانت گردم ما شما را به هیچ وجه نجس نمی‌دانیم و برای اینکه برای شما رفع سوءتفاهم شود، شما الآن دستور بفرمایید تا مقداری آب بیاورند و شما دستتان را بشویید .
من حاضرم آب زیر دست شما را بخورم ولی طبق دستور شریعت حضرت موسی کلیم ا... نمی‌توانم از گوشت ذبح شده شما استفاده کنم . آن وقت شاه قانع می‌شود

برگرفته از آرشیو دکتر شموئل شرگا

 

 
   
 

 

10

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

11

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

12

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

13

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

14

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

15

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

16

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

17

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

18

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

19

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

20

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

21

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

22

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

23

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

24

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

25

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

26

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

27

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

28

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

29

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

30

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

31

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

32

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

33

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

34

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

35

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

36

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

37

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

38

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

39

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

40

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

41

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

42

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

43

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

44

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

45

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

46

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

47

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

48

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

49

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

50

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

51

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

52

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

53

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

54

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

55

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

56

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

57

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

58

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

59

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

60

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

61

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

62

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

63

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

64

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

65

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

 
   
 

 

66

محله کلیمیان یزد، بهار 2010

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.