PUBLICATIONS کتب منتشر شده
 

PUBLICATIONS کتب منتشر شده

 

کتب منتشره:

این بخش اختصاص داده شده به معرفی آثار، ترجمه و تالیفات دانشمندان و محققین یهودی ایرانی در قرون معاصر

v    Publications
This section includes introduction to books and publications of contemporary Iranian Jewish scholars and researchers.

 

  • با کلیک نمودن بر تصویر هر کتاب، می توانید توضیحاتی مختصر راجع به آن دریافت نمایید
     

  • شما می توانید تصویری از کتاب مورد نظرتان را همراه با توضیحات، به آدرس Info@7dorim.com  بفرستید تا ما در این بخش به نمایش بگذاریم


فهرست کتابهای منتشر شده :

 
طراحی قالب
تالیف:
 یوسف ستاره شناس
انطباق لحظه ها
تالیف:
 یوسف ستاره شناس
گنجینه های هفطارا

تالیف و گردآوری:

 یوسف ستاره شناس

1

 
         
 
اشک شمع
نویسنده:
الهام یعقوبیان

ازغار ها تا کامپیوتر

تالیف:

یوسف ستاره شناس
شکوفه های احساس
تالیف:
 یوسف ستاره شناس

2

 
         
 
آتش دائم
ترجمه:
پرویز مژدهی
دریای خاموش
نویسنده:
الهام یعقوبیان
تندباد سرنوشت
نویسنده:
الهام یعقوبیان

3

 
         
 
اندرز پدران
ترجمه:
شکرالله مهدیزاده
ملت یهود
گردآوری و ترجمه:
بهرام آقالرپور
ربی و معجزاتش
تالیف:ربی لووباویچ
ترجمه و تدوین موشه ایساخا ن

4

 
         
 
پیام زندگی و تفسیر تورات
تالیف:
ربای یدیدیا اِذراحیان
ایمان و مشیت الهی
تالیف، گردآوری و ترجمه:
بهرام آقالرپور
تعصب یا تعمق
تالیف:
یوسف گبای

5

 
         
 
خاطرات حاخام یدیدیا شوفط
تدوین:
مهندس منوچهر کوهن
 خود آموز فتوشاپ
گرافیک دیجیتال استاندارد
مردخای امین شموئلیان
آزمون برگزیدگی
تالیف:
جهانگیر صداقت فر

6

 
         
 
فرزندان استر
تالیف:
هومن سرشار
موهبت زن بودن
زن از دیدگاه یهود
پروانه پنیا صراف
یهودیان ایران
بازنویسی: دکتر هوشنگ ابرامی
تالیف: دکتر حبیب لوی

7

 
         
 
برگزیده ای از تورات
تالیف:
یوسف محبتی کرمانی

ذوق حضور

سروده :
منوچهر کوهن
در آوار دریا
مجموعه شعر :
منوچهر  کوهن

8

 
         
 
سرود کائنات
ترجمه:
داوید مختار

Contemporary Judaism

تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
گزیده ادبیات معاصر اسراییل
گرداوری و ترجمه:
کامران جییمیان

9

 
         
 
شناختی از دانش شناسی
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
نکته ها و پیوند ها
نویسنده:
ایرج منشوری
صلح و صفا در خانواده
تالیف:
ربی اهرون زکای

10

 
         
 
درجستجوی حقیقت
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
یهودیت اصیل ویهودیت اسیر
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
ستارخان سردار ملی
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی

11

 
         
 
راز آوارگی
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
خاک خوب خد-ا
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
شناختی از دانش شناسی
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی

12

 
         
 
نردبانی به آسمان
نیایش در فلسه یهود
شیرین دخت دقیقیان
شیطان‌بزرگ شیطان کوچک
ترجمه
فرنوش رام
The Jews of Iran
Between Foreigners
دکتر هوشنگ ابرامی

13

 
         
         
 
اشک خد-ا
تالیف:
نورالله خرازی (نوری)
قلب گریان
تالیف:
نورالله خرازی (نوری)
همراه با فرهنگ
خاطرات الیاس اسحاقیان
گوئل گهن

14

 
 
یادی از گذشته ها
یهودیان کرد ایران
الیه خلیلی
اندیشیدن . . .  هنوز
شناخت شناسی اصلاحات:
شیرین دخت دقیقیان
پینه دوز
تالیف:
نورالله خرازی (نوری)

15

 
         
 
تروعا
یهودیان ایرانی معاصر
هماسرشار
یهودیان ایرانی معاصر
تالیف:
هماسرشار
تحولات اجتماعی یهودیان
ایران در قرن بیستم
دکتر کرمانشاه چی

16

 
         
 
درمان های طبیعی
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت
یهودیان ایرانی معاصر
تالیف:
هما سرشار
یهودیان ایرانی معاصر
تالیف:
هماسرشار

17

 
         
 
کمرویی و اعتماد به نفس
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت
تنظیم جربی خون
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت
علاج آلرژی
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت

18

 
         
 
سلامتی و شادابی
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت
معجزه سبر
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت
مراقب از نوزاد
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت

19

 
         
 
بهداشت پوست و مو
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت
حاملگی و فرزند سالم
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت
بیماری های مفصلی
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت

20

 
         
 
بن ایش حای
ترجمه :
بنیامین گوهری
ربی عقیوا
ترجمه :

حاخام موشه زرگری

غلبه بر چاقی
تالیف:
دکتر منوجهر صیونیت

21

 
         
 

ترومپتی در وادی

ترجمه :
پ - بی نیاز داریوش

حقیقتی به نام افسانه

تالیف:
خانم منیر میمند
مجموعه توراه و هفطارا
ترجمه : حاخام زرگری
و   رحمان پور داود

22

 
         
 
شاهین توراه

دیوان مولانا شاهین

دکتر منوچهر خوبان

خاطرات من

نویسنده:
دکتر حبیب لوی

از دنیایی  که دیگر نیست

ترجمه :
پ - بی نیاز داریوش

23

 
         
 

فرهنگ انگلیسی - فارسی

تالیف:
استاد سلیمان حییم

فرهنگ انگلیسی - فارسی

تالیف:
استاد سلیمان حییم

فرهنگ فارسی و انگلیسی

تالیف:
استاد سلیمان حییم

24

 
         
 

یهودیان، جهان و پول

ترجمه :
صیون الیا کمال

شب

ترجمه :
نینا استوار

پادیاوند

تالیف:
پروفسور آمون نتصر

25

 
         
 
سلیحوت

سارا و هیلل

ربای داوید شوفط

هگادا

ترجمه :
ربای داوید شوفط
گنجینه هایی از یهودیت

مراد حکمت پناه

ربای داوید شوفط

26

 
         
 

Many Mistakes

Many Lives

ربی ابراهیم نیسانی

هارامبام

ربی مشه بن میمون
ربای داوید شوفط
زندگی جاودانی
راهنمای سوگواران
ربای داوید شوفط

27

 
         
 
نیایش روزانه یهود
همراه با ترجمه:
دکتر یونس حمامی
تا ثریا عشق
سروده:
ثریا صالح
کلام جان
گزیده اشعار:
مژده روفه

28

 
         
 
تاریخ یهود در ایران
تالیف:
دکتر حبب لوی
نگاه تو
اشعار:
آ. پرویز نی داود
فرهنگ عبری - فارسی
تالیف:
استاد سلیمان حییم

29

 
         
 
پنج جلد تورا با فارسی
ترجمه و تنظیم:
بنیامین گوهری
داستان پسرم
ترجمه:
شرین دخت دقیقیان
مردمداری در ایران
تالیف:
گوئل کهن

30

 
         
         
 
پرسشهای نه گانه
درباره یهودیت
ترجمه :گیتی بروخیم
پیری
نگارش:
دکتر موسی برال
درسهای آزمایشگاهی
تالیف: دکترابراهیم برال
و دکتر حبیب الله خرسندی

31

 
         
         
 
تورات منظوم
سروده ی
ابراهیم سعیدیان
تاریخ یهود
نوشته:
پرویز رهبر
شمع های زیر آبگش
نوشته:
فریبا صدیقیم

32

 
         
 
کیمیای هستی
رهنمودی در مسیر زندگی
دکتر النا تیش بی
در سخن
پند و امثال بزرگان جهان
حبیب الله ملایم
زیبا ماه شب چهارده
مجموع شعر و داستان کوتاه
پرویز نی داود

33

 
         
         
 
اندیشه ها خاطره و نامه ها
محموعه ای از مقالات
پروفسور آمون نتصر
سیدور شبات
اولت  شبات
ربای مردخای آقالر
کتاب روش هشانا
ترجمه و تفسیر از
ربای مردخای آقالر

34

 
         
 
یهودیان ایران در قرن 19
jew iran 19
دیوید یروشلمی
از پراکندگی تا هماهنگی
حکمت جهانی کبالا
راو دکتر میکایل لایتمن
یک ربع قرن فعالیت های
سازمان فرهنگی کالیفرنیا
مسعود هارونیان

35

 
         
 
رابطه بین شیعه با اقلیت ها

نوشته:

دانیل صدیق
پوریم
اسرار سرمست کننده
میترا مقبوله
مشاهیر یهود ایرانی در
عرصه خدمات علمی
مسعود  هارونیان

36

 
         
 
تاریخ یهودیان مشهد
تاریخ معاصر
امیر کهن
تاریخ یهودیان مشهد
دوقرن مقاومت
امیر کهن
درد اهل ذمه
پژوهش و نگارش
یوسف شریقی

37

 
         
 
سخنان شنیدنی
سارا  کرملی
مهین کاهنی ساواج
سرگذشت یهودیان مشهد
دفتر خاطرات راحل

ترجمه : مهین کاهنی

تاریخ یهودیان مشهد
تاریخ عصر جدید
شلمو کابلی- امیر کهن

38

 
         
         
 
یهودیان در خدمت بشر
برندگان جایزه نوبل
دکتر اردشیر بابک نیا
لحظاتی برای تفکر
پژوهشی از
نور الله گبایی
گویش یهودیان محله اصفهان
گرداورنده
دکتر ایوب ابراهیمی

39

 
         
 
entopia
تالیف:
جهانگیر صداقت فر
غریبانه
سروده ی:
جهانگیر صداقت فر
خطابه ی کفر
سروده ی:
جهانگیر صداقت فر

40

 
         
 
کبالا برای همه
ربای دکتر فیلیپ اس برگ
مرکز پژوهش کبالا
میراثهای یهودی
در علم ادبیات و فلسفه
حمید حمید
بازگشت روح
ربای دکتر فلیپ اس برگ
مرکز پژوهش کبالا

41

 
         
 
گنجینه گوهرها
نفسیر سفر برشیت
تنظیم یهوشوع نتن الی
زندگی نامه پیامبران
ترجمه و تالیف
حاخام یهوشوع نتن الی
مرثیه ای برای زادگاهم
صیون ابراهیمی
فدراسیون یهودیان ایرانی

42

 
         
 
گنجینه ای از تلمود
به همت یهودا حی
ترجمه یهوشوع نتن الی
عاقبت شعرمراخواهد کشت
سروده
ابراهیم تربتی
نیایش قوم یهود
با اهتمام ربای  آذر احیان
انحمن خیریه خراسان

43

 
         
 
شرعیات دین یهود
به اهتمام
ربای یدیدیا اِذراحیان
مزامیر داوود
ترجمه و تفسیر
ربای یدیدیا اِذراحیان
پنج مگیلوت
ترجمه و تنظیم
ربای یدیدیا اِذراحیان

44

 
         
 
روانشناسی برای همه
ترجمه
مشفق همدانی

روان شناسی کودک و بالغ

ترجمه
مشفق همدانی
نادر شاه کلهارت
ترجمه و اقتباس
مشفق همدانی

45

 
         
 
هگادا شل پسح
ترجمه و تفسیر
ربای مردخای آقالر
خاطرات نیم قرن روزنامه نگاری
تالیف
مشفق همدانی
خزرها
سیزدهمین اسباط یهود
مهندس نوالله محبان

46

 
         
 
تاریخ یهودی های مشهد
تالیف
یعقوب دیلمانیان
جامعه شناسی جیست؟
ترجمه
مشفق همدانی
اعجاز روانکاوی
ترجمه
مشفق همدانی

47

 
         
 
محاکمه آدولف آیشمن
در دادگاه جنایی اورشلیم
موسی صبی

گنجینه های طلایی

1001 خاطره
دکتر روح الله کهنیم

حافظه در روانشناسی

هاری کورین
ترجمه مشفق همدانی

48

 
         
 

مدرسه و اجتماع

جان دیوئی
ترجمه مشفق همدانی

بیوگرافی استالین

امیل کودویگ
مشفق همدانی
مدرسه و شاگرد
جان دیوئی
ترجمه: مشفق همدانی

49

 
         
 

آزردگان

فئودور استایوفسکی
ترجمه مشفق همدانی

پنه لوپه به چنگ می رود

اوریانا فالاچی
ترجمه: ویدا مشفق

مصاحبه با تاریخ

اوریانا فالاچی
ترجمه: ویدا مشفق

50

 
         
 
جنگ در روز بخشایش
فاجعه یوم کیپور
سیروس حلاوی

جامعه شناسی

ساموئل کینگ
ترجمه مشفق همدانی
راوابط والدین با فرزندان
دکتر حییم حیتیوت
ترجمه مشفق همدانی

51

 
         
 
مانیتیسم شخصی
پل ژاگو
ترجمه مشفق همدانی

ناپلئون

لویی مادلن
ترجمه مشفق همدانی
افکار شو پنهاور
ترجمه
مشفق همدانی

52

 
         
 

همسر جاویدان

ایرونیگ استون
ترجمه مشفق همدانی

اخلاق و شخصیت

جان دیوئی
ترجمه مشفق همدانی
نامه های تولستوی
ترجمه
مشفق همدانی

53

 
         
 
حییم وحسد
قوانین و رسوم عزاداری
ربای شموئل پینحاس

روش مونته سوری

دکتر ماریا مونته سوری
ترجمه: ویدا مشفق
صبح امید
عوالم اسلام و یهود
عبدالله امین زاده ناسی

54

 
         
 
عروج انسان
ژ. برونوفسکی
ترجمه: سیاوش مشفق

رهنمای سعادت

سرآینده اشعار
جمشید کشفی

کهکشان خیال

سروده
ثریا پاستور

55

 
         
 
تحصیل کرده ها
تالیف:
مشفق همدانی
نامه ای به کودکی که
هرگز متولد نشد.
ترجمه: ویدا مشفق
جنس ضعیف
اوریانا فالاچی
ترجمه: ویدا مشفق

56

 
         
 

بیت اگولار

ترجمه:
حاخام موشه زرگری
گزیده های اندیشه
تالیف:
دانیل خرمیان
تاریخ یهودیان ایران
ار 25 قرن پیش تا امروز
 ناتان بن داوید

57

 
         
 
بوستنای
ترجمه:
حاخام موشه زرگری
نگهداری زبان
ترجمه
الیاهو لوی حییم

کاربرد یهودیت در عصر جدید

مجموعه مقالات
دکتر عطا لاوی

58

 
         
 
احکام و مقررات حضرت موسی
تالیف:
دکتر حبیب لوی

کتاب تهیلیم

ترجمه و تفسیر
حاخام موشه زرگری
بیاموزیم و بیاموزانیم
ترجمه و تالیف
ربای آشر بعلنث

59

 
         
 

برای هر زمان

ترحمه
حاخام موشه زرگری

قوانین، ترتیب و تقدیم بخور

ترجمه
ربای پینحاس ذبیحی

داوید هملخ

تزجمه و تفسیر
شیمون شمس ( شماش)

60

 
         
 

رمز

نوشته میخائیل برگ
ترجمه: شیرین دقیقیان

نیروی کبالا

نوشته ی یهودا برگ
ترجمه: شیرین دقیقیان

بربال خرد

پژوهشی از
پروفسور گوئل کهن

61

 
         
 

بیانات موره

تالیف
حاخام حییم موره

اشعار هادی نامدار

برگرفته از:
تورا و تومار استر

کتاب نخ قرمز

نوشته میخائیل برگ
ترجمه شیرین دخت دقیقیان

62

 
         
 

درخ حییم (راه زندگی)

تالیف و تدوین
حاخام حییم موره

یدی الیاهو

تالیف
حاخام حییم موره

گدولت مردخای

تالیف و تدوین
حاخام حییم موره

63

 
         
 

طریق های طهارت

تالیف
ربای مردخی الیاهو

مزامیر حضرت داوود

چاپ
انجمن کلیمیان تهران

هگادا شل پسح

ترجمه و تدوین
حاخام حییم موره

64

 
         
 

ستاره ای از یعقوب

ترجمه و تفسیر:
حاخام یعقوب نگاری

نیایش زن یهودی

ترجمه و تالیف:
ملکوک زرگریان

زینتی بین چشمان

گردآوری: ری اوریل دونل
ترجمه ربی دانیل مهبور

65

 
         
 

راهنمای سعادت

سروده:
جمشید کشفی

سرود مخلوقات

ترجمه:
روبرت ضرابیان

رستگاری یعقوب

تالیف:
حاخام یعقوب نگاری

66

 
         
 

غزل غزل های سلیمان

ترجمه و تفسیر
داوید مختار

ماشیح

نوشته: ایمانوئل شوحط
ترجمه: یعقوب یروشلمی

صدف

گزیده ای از اشعار فارسی
گرد آوری: اریه موسایی

67

 
         
 

صیدور تفیلای شبات

ترجمه و تدوین
ملوک زرگریان

مجموعه هفته نامه ایسرائل

سردبیر
دکتر رحیم کهن

درسیاهی شب هم

ستاره ها می درخشند
فلورا دردشتی

68

 
         
 

 راهنمای صعود به قله های ایران

تالیف: سلیم شالم و
ع. مقیم
یادنامه
تالیف:
مئیر عزری

تفیلای شب یک شبات

ترجمه و تدوین
ملوک زرگریان

69

 
         
 

سیدور کیپوری

ترجمه :
شموئیل شمسیان

راهنمای جهانی

آتشکده های زردشتیان
مترجم: الهام یعقوبیان
گنجینه های هفطارا

تالیف و گردآوری:

 یوسف ستاره شناس

70

 
         
 

یک سبد طنز

گرداورنده:
کرامت ظرابیان

در کوچه باغهای شیراز

نوشته‏‏ ی
کرامت ظرابیان

50 Years

Edite by :

sason Blom

71

 
         
 

شرحی بر دلالت الحائرین

نوشته
شیرین دخت دقیقیان

سرود مخلوقات

انجمن کلیمان شیراز
ناشر: جاویدخان داداش

از کارگری تا کارآفرینی

خاطرات ژاک ماهفر
تدوین: گوئل کهن

72

 
 

راهنمای سرگشتگان

شارح و مترجم
شیرین دخت دقیقیان

راهنمای سرگشتگان

شارح و مترجم
شیرین دخت دقیقیان

راهنمای سرگشتگان

شارح و مترجم
شیرین دخت دقیقیان

73

 
         
 

هولوکاست

ستمگری (انسانها) به انسانها

اردشیر بابک نیا

VEILED ROMANC

By:

Sion Ebrahimi

Jewish communties of Iran

 

Houman M. Sarshar

74

 
         
 

هولوکاست

نسل کشی های صدسال

اردشیر بابک نیا

هولوکاست

واکنش جهانیان به هولوکاست 

اردشیر بابک نیا

هولوکاست

واکنش آمریکا به هولوکاست  
اردشیر بابک نیا

75

 
         
 
Les Juifs D'IRAN

BY:

Alain Chaoulli

از اورشلیم تا اورشلیم

پژوهشی در تاریخ یهودیان

هوشنگ مشکین پور

An Invitation to Reason

By:

Nourallah Gabay

76

 
         
 

تاریخ هنر

تالیف:

دکتر عطا اله لاوی

IRANO - JUDAICA

AMON NETZER

BEN ZIV

مینا
نوشته :
مگی سلیمیانی

77

 
         
 

بازنویسی و تفسیر فارسی تورات

به همت زنده یاد :
عزیز الله برجیس

چلچراغ

نوشته:

دکتر میترا مقبوله

Les Musiciens Juifs

En IRAN
Alain Chaoulli

78

 
         
 

پیش در آمدی تاریخی و مفهومی

برتلمود و میشنه توراه

شیرین دخت دقیقیان

Leaving Iran

By

ISAAC YOMTOVIAN

شهد قلم

مجموعه سرودها
مژده روفه

79

 
         
 

زندگی دوباره

ترجمه: دکتر یهوشوع زرینی
ناشر: منشه ایساخاریان

بیرکت کهنیم

تالیف:

دکتر یوسف پیروزیان
کتاب شناخت
شارح و مترجم :
شیرین دخت دقیقیان

80

 
         
 

درفش مهر

نوشته:

مهندس همایون ابراهیمی
 

او

نوشته:

مهندس همایون ابراهیمی

شکوه ایزدی

برگردان و سروده:
دکتر یوسف بحیری

81

 
         
 

نبرد داوود و گلیات

سروده
مهندس همایون ابراهیمی

نسل سوخته

سروده های:

بابک
Woman in SHAHNAME

Edit by:

Nahid Pirnaza

82

 
         
 

عسل زندگی

تالیف:
داوید شوفط

در کوچه پس کوچه های غربت

تالیف:
هماسرشار
شعبان جعفری
تالیف:
هماسرشار

83

 
         
 

آئین موسائی جلد اول

تالیف:

دکتر بقراط صفائی

آئین موسائی جلد دوم

تالیف:

دکتر بقراط صفائی

آئین موسائی جلد سوم

تالیف:

دکتر بقراط صفائی

84

 
         
 

آئین موسائی جلد چهارم

تالیف:

دکتر بقراط صفائی

صادق هدایت 

نوشته:
هوشنگ پیمان

shoe master Joseph

by:

Arsalan Geula

85

 
         
 

روزنه ای به دیار روشنایی

نوشته:
سلیمان مصاچی

خانه بدوشان کره خاک

نگارش:
 دکتر موسی میکائیل

برگزیدگان یهودی

نگارش:
 دکتر موسی میکائیل

86

 
         
 

Light And shadow

Story of iranian Jews

David Yerooshalmi

پنجاه سال نخست رستاخیز

 با همیاری:

گروه نویسندگان

Rumi 

by:

Moesh Menashuf

87

 
         
 

Assassins of the

Turquoise palce

Roya Hakakian

The jews of Iran in

nineteenth Century

David Yerooshalmi

The judeo-persian Poet

Emrani

 David Yerooshalmi

88

 
         
 
عیسی ناصر مسیح موعود
بررسی و تحلیلی از مسحیت
دکتر همایون آرام
نگاهی به نگاه
دفتر دوم
مهین عمید (نگاه)

The wit and wisdom

ضرب المثل ها

Dr Homayoon Aram

89

 
         
 

Journey from the

 Land of NO

Roya Hakakian

سخن سردبیر
گزیده اید از مقالات
منوچهر امیدوار

پگاه

سروده
ناصر نظریان

90

 
         
 

Interaction of Religion

Moralitiy&SocialWork

Farshid Delshad

Islamkundliche

Untersuchungen

Farshid Delshad

پلنگینه پوش

نوشته:
فرشید دلشاد

91

 
         
 

Persische Chrestomathic

By:

Farshid Delshad

Anthologia Persica

By:

Farshid Delshad

Periodica Persica

persische

Farshid Delshad

92

 
         
 
VAGABONDS
OF THE WORLD
Dr. MIKE MICHAELS

Georgica Et Irano-Semitica

By:

Farshid Delshad

هزار و یک ضرب المثل گرجی

نوشته:
فرشید دلشاد

93

 
         
 

یادگار

سروده ی:

موسی میکائیل

سنفونی سرگذشت یک قوم

سروده ی:

جهانگیر صداقت فر

گنجینه نور
ترجمه و تفسیر:
مئیر ساخانی

94

 
         
 

پند پدران

ترجمه و تفسیر:
یعقوب نگاری

عبدی یعقوب

تفسیر هفطارا های هفته
حاخام یعقوب نگاری

قهیلت یعقوب

ترجمه و تفسیر:
یعقوب نگاری

95

 
         
     
مدیتیشن
شرح ترجمه:
شیرین دخت دقیقیان

96

 
         
         
         
         

تعداد کل 288