کنیسا ملا یعقوب ماری
 

کنیسا ملا یعقوب ماری اصفهان

 

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011  (ملایعقوب)

 


 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما)  لطفا کلیک کنید


 

 
   
 

 

1

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
تاریخ دقیق ساخت این کنیسا در دست نیست و بنا به گفته آقای شموئیل حای ریحانیان،قدمت این بنا در حدود ۱۰۰سال است. گرچه این کنیسا کتیبه ندارد از جمله مواردی که به تعیین قدمت کنیسا کمک می کند پرده قلمکار حخال آن است که تاریخ عبری ثبت شده بر آن قدمت آن را به اواخر دوره قاجار میرساند. این کنیسا از آن بناهایی است که به علت از بین رفتن بافت مجاور،تاحدی بطور شاخص خودنمایی می کند.قبر کمال الدین اسماعیل،شاعر اصفهانی در مجاورت این کنیسا قرار دارد و به تازگی یک ساختمان آرامگاه برروی آن ساخته شده است.در زیرزمین موجود در این کنیسا،مقبره تعدادی از بزرگان جامعه یهودی اصفهان،از جمله مرحوم ملایعقوب بانی این کنیسا واقع شده است که با نظارت میراث فرهنگی مرمت شده است.خود بنای عبادتگاه هم در سالهای 7-1376 توسط سازمان میراث فرهنگی مورد مرمت واقع شد.پس از عبور از درب ورودی،وارد یک دالان می شویم و در انتهای آن بایک تغییر جهت نود درجه به یک هشتی کوچک می رسیم.از یکی از اظلاع هشتی وارد عبادتگاه می شویم و از دیگری،وارد حیاط کوچک. ورود به عبادتگاه از گوشه جنوبی ضلع شرقی صورت می گیرد،دالان ورودی در واقع بخش زیرین قسمت بانوان است که بصورت یک نیم طبقه در جبهه جنوبی به بنا ملحق شده است.
پنجره موجود در بالای جایگاه تورات از عناصر شاخص و چشمگیر این بناست که برآورنده فرمان دینی،مبنی بر داشتن پنجره روبه اورشلیم است.نورگیری مطابق معمول از طریق نورگیرهای سقفی صورت می گیرد و تزئینات در حد کاشیکاری آزاره دیوارها و جایگاه پیشنماز باقی مانده است.در این کنیسا با«فضای درون فضا»که توسط چهار ستون برای پیشنماز ایجاد می شود،مواجه هستیم.بنا بسیار متقارن است و حالت مرکز گرا دارد و تنها عامل جهت دهنده به فضا،جایگاه تورات(سمت اورشلیم)است.
 

 

 
   
 

 

2

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

3

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

4

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 در حریم این کنیسا و پس از گذشتن از حیاط کوچک آن مقبره ملا یعقوب و شاگردان قرار دارد که در دوران پر تعصب قاجار می زیستهاند و بنا به روایتی پس از آنکه ملا یعقوب برسر اثبات حقانیت دین خود به گفته خود عمل کرد آب زاینده رود را در جهت مخالف جاری میسازد حاکم زمان وی را می کشد و چون میخواسته جنازه را بسوزاند ماری گرد جنازه چنبره زده و از آن حفاظت میکند تا به خاک سپرده شود.
 

 

 
   
 

 

5

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

6

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 روایت حبیب لوی از این ماجرا بدین شرح است :« در زمان آغا محمد خان سران کشور می خواستند یهودیان اصفهان را مسلمان نمایند آنها ۳۰ سال فرصت خواسته بودند. در آن وقت زمان موعود سررسید و ملا یعقوب رئیس روحانی یهودیان بود از وی تقاضای انجام وعده را نمودند.
 

 

 
   
 

 

7

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
یک داستان تاریخی حاکی از آن است که ملا یعقوب اظهار داشت که ما حاضر نیستیم و برای این تصمیم من به فرد مدعی حقانیت خودم را ثابت می کنم. پس دستور میدهد یهودیان تا روز جمعه همه روزه بگیرند و آنها را با مسلمانان و بزرگان ایشان کنار پل سی و سه پل جمع میکند و به فرد مدعی اظهار میدارد یا تو حکم بده که آب رودخانه متوقف گردد یا من حکم میکنم و هرکس توانست دیگری تابع او باشد. فرد مدعی اظهار می دارد تو حکم بده ملا یعقوب طلسمی مقدس مینویسد و درون آب میاندازد و آب متوقف می گردد سپس به فرد مدعی می گوید حالا اگر می توانی کاری کن تا آب دوباره جاری شود. فرد مدعی جواب می دهد این عمل سحر و جادو است ، مردم حاضر دو دسته می شوند دسته مسلمان طرفدار ملا یعقوب می گفتند اگر سحر است تو هم سحر کن پس فرد مدعی از موضع خود عقب نشینی می کند . ملا یعقوب به وی می گوید تا کی مزاحم ما یهودیان می شوی و فرد مدعی پاسخ می دهد نوشته ۳۰ سال قبل شنا را پاره می کنم و از مجتهد نوشته می گیرم که دیگر کاری به شما نداشته باشیم پس آن نوشته قبلی را پس داده و نوشته دوم را به امضای فتحعلی شاه هم می رسانند و به ملا یعقوب می دهند و آن نوشته در خانه آشر کدخدا باقی بود.»
 

 

 
   
 

 

8

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 پس از مدتی عده ای ملا یعقوب را کشتند و بعد از کشته شدن ملا یعقوب به خاطر کینهای که از آن معجزه نسبت به ملا یعقوب داشتند اجازه دفن جسد او را نمی داند و می خواستند جسد او را به آتش بکشند اما ماری به دور جسد وی می پیچد و اجازه این کار را نمی دهد از این رو از آن پس وی به ملا یعقوب ماری ملقب میشود .
پس از کشته شدن وی وبای سختی در اصفهان آمد و باعث تلفات سنگینی شد شخصی به نام موشه یحزقل نخ تاب شرح حال ملا ماری را به نظم در آورده.
در صحت تاریخی این روایت که با عناصری چون آب رودخانه و مار محافظ به نوعی بازآفرینی داستان حضرت موسی و عصایشان است نمی توان دقیق شد اما بر اساس این روایت یهودیان اصفهان ملا یعقوب را ملا ماری نیز مینامند و با زیارت او به درگاه خداوند حاجاتشان را میطلبند.

 

 

 
   
 

 

9

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
کاشی کاری قبور این بزرگان منحصر به فرد است و ویژگی های هنر ایرانی اسلامی را با ویژگی های دین یهود در همراهی هم می توان مشاهده کرد. طرح های اسلیمی ،رنگ های اصیل کاشی کاری ایرانی ،شیوه هفت رنگ کاشی ها در کنار نمادهایی همچون ستاره داود ،هفت شمع ،کتیبه های به خط عبری همه و همه جلوه ویژه ای به این کاشی ها بخشیده اند.
این بنا چندین و چند بار چه قبل از انقلاب اسلامی به دستور فرح پهلوی و چه پس از آن با کمک خیرین و سازمان میراث فرهنگی بازسازی و مرمت شده. از آنجا که این کنیسا یکی از معدود کنیساهای وسیع محله یهودیان اصفهان بشمار می رود. هنوز بسیاری از گردهمایی ها و یشیواها و مراسم مذهبی با لطافتی سنتی در آن صورت میگیرد و مورد توجه خاص جامعه کلیمیان اصفهان است.
منابع مورد استفاده :
تاریخ حبیب لوی
پایان نامه کارشناسی ارشد رفائل صدیقپور
پایان نامه کارشناسی پگاه نقرئیان

 

 

 
   
 

 

10

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

11

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

12

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

13

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

14

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

15

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

16

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

17

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

18

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

19

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

20

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

21

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

22

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

23

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

24

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

25

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

26

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

27

کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

28

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

29

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

30

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

31

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

32

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

33

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

34

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

35

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

36

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

37

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

38

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

39

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

40

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

41

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

42

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

43

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

44

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 
   
 

 

45

 کنیسا ملا یعقوب ماری  اصفهان  ، بهار 2011
 

 

 

نگرشی بر میراث فرهنگی یهودیان اصفهان « کنیسای ملایعقوب ماری »

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.